Przemiany w obrębie kultury, społeczeństwa, obyczajowości i kształtowanie się coraz to nowych trendów skłaniają do refleksji nad ponowoczesnością, jej cechami charakterystycznymi, obecnymi w niej dążeniami etc. Cywilizacja nieustępliwie pcha ku rozwojowi i zmianom, a te wikłają ludzkie działania w coraz to nowe techniczne rozwiązania, rozrywki, bez których nie sposób już istnieć, skazując na zapomnienie niektóre wynalazki, zawody, modę czy potrzeby. Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. – choć nie tylko – nad taki problemami, jak:

- zjawiska artystyczne;
- nowe technologie (np. w życiu codziennym, medycynie, rozrywce itd.);
- transformacje społeczeństw;
- przemiany w sztuce, kulturze, gospodarce;
- gadżetomania;
- konsumpcjonizm XX i XXI wieku;
- modernizm a postmodernizm w sztuce i nauce;
- kulturowe antagonizmy, podziały i różnice;
- architektura;
- życie w dobie ponowoczesności;
- celebrytyzm;
- media społecznościowe, zjawiska trollingu, hejtu etc.;
- choroby cywilizacyjne;
- seksualność ponowoczesna;
- pornografia;
- memy i twórczość internetowa (blogi, vlogi, kanały YouTube, instagram);
- literatura i sztuka a ponowoczesność;
- film, serial, programy telewizji tradycyjne: reality show itd.;
- platformy streamingowe;
- moda i image; kanony urody męskiej i damskiej;
- feminatywy.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres pop.ekonferencja@gmail.com mija 13 czerwca 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:
https://popekonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)