Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami IFP UP oraz krakowska Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego serdecznie zapraszają do udziału w szóstej edycji konferencji naukowej:

METAL STUDIES VI. GŁOSY – INSTRUMENTARIUM – PRODUKCJA

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 roku na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w krakowskiej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego. Tematyka tegorocznej edycji konferencji dotyczyć będzie przede wszystkim szeroko pojętych tytułowych kategorii głosu/ów, instrumentów w muzyce metalowej, produkcji muzycznej oraz ich wzajemnej (ko)relacji. Szczegółowe wątki, które proponujemy poddać akademickiej refleksji prezentujemy poniżej.

Z początkiem bieżącego roku odebraliśmy przykre informacje na temat śmierci gitarzysty Andrzeja Nowaka oraz wokalisty Romana Kostrzewskiego, dwóch niezmiernie zasłużonych dla polskiej kultury metalowej artystów. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów omawiających i upamiętniających dorobek tych inspirujących muzyków.

Pamiętamy także o naszych sąsiadach zza wschodniej granicy przeżywających dramatyczne wydarzenia wywołane rosyjską inwazją na teren Ukrainy. Proponujemy podjęcie dyskusji nad ukraińską sceną metalową, w obrębie której funkcjonują również wyjątkowe transgatunkowe grupy muzyczne jak m.in. Jinjer, АННА, Megamass czy АГРЕГАТ.

W związku z zarysowanymi wyżej tematami tegorocznej edycji proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi zagadnieniami:

- Antropologia głosu, słowa i śpiewu w kulturze metalowej
- Głos (metalowy) jako instrument, postać, ciało, osoba (S. Frith)
- Głosy jako wypowiedzi, manifesty ideologiczne
- Głosy i dyskursy antywojenne; protest songi w muzyce metalowej
- Growl i scream – specyfika, definicje, typologie
- Głosy a metalowe (pod)gatunki
- Głos publiczności: fani, fandomy, fan fiction
- "Głos z ciemności" Romana Kostrzewskiego (1960-2022). In memoriam
- Instrumentarium w muzyce metalowej
- Kulturowa historia instrumentów
- Instrumentalne performanse
- Społeczne życie instrumentów
- Instrument w przestrzeni muzealnej
- „Gitarowość” metalu
- Instrumenty wirtualne
- "Ten gitarowy huk" Andrzeja Nowaka (1959-2022). In memoriam
- Produkcja muzyki metalowej
- Metalowe brzmienia a cyfrowa rewolucja
- Biografie słynnych i mniej znanych producentów muzycznych
- Studia nagraniowe w Polsce i na świecie
- Zjawisko „bedroom guitar players”

Organizatorzy są otwarci również na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych obszarów nauki: kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, muzykologów, medioznawców, antropologów, etnologów, psychologów, socjologów, historyków sztuki, dziennikarzy i teoretyków komunikowania, jak również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/VP85NqyMtVPkUENz6 lub przesłanie drogą mailową wypełnionej karty do dnia 15 września 2022 roku na adres: konferencja.metal@gmail.com. Wyniki naboru zgłoszeń zostaną podane 16.09.2022 r. Kartę oraz szczegółowe informacje odnaleźć można na stronie internetowej poświęconej konferencji: www.konferencjametalstudies.wordpress.com.

Opłata konferencyjna wynosi: 280 zł; dla doktorantów/ek i studentów/ek: 180 zł. Wpłaty należy dokonać do 3.10.2022 na konto Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika + DK-207) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego referatu. Udział bierny w obradach jest bezpłatny.

Organizatorzy planują wydanie publikacji w punktowanym wydawnictwie naukowym. W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej w kraju Organizatorzy przewidują możliwość przeprowadzenia obrad w formie hybrydowej lub zdalnej.

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr Jakub Kosek – przewodniczący Komitetu, Katedra Mediów i Badań Kulturowych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr Andrzej Mądro, Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
mgr Karolina Karbownik, Instytut Nauk o Kulturze i Religii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie