„Terytorium zachodniej Ukrainy to obszar bliski sercu wieli Polaków. Dawne ziemie Rzeczpospolitej przyciągają niesamowitymi historiami kryjącymi się w dawnych pałacach polskich wielmożów, w kościołach katolickich znajdujących się w runie bądź przekształconych w cerkwie prawosławne czy też pośród mieszczańskiej zabudowy w takich miastach jak Stanisławów (dziś Iwano-Frankowsk) czy Lwów” (Magda i Mirek Ospi-Pokrywka, Wstęp, w:  Sentymentalna Ukraina, Warszawa 2011). Polskę i Ukrainę łączą szczególne stosunki i historia. Wzajemności te są zarówno trudne, jak i piękne. Stąd tak wiele rozmaitych  reakcji, na aktualną sytuację tego kraju. Wojna, która wybuchła tuż za naszymi granicami wstrząsa na wiele sposobów. Ludzka krzywda, cierpienie, ale także bohaterstwo i odwaga, której jesteśmy świadkami spowodowała, że Ośrodek Badawczy Facta Ficta zdecydował się na organizację specjalnej konferencji. Zapraszamy zatem do podjęcia refleksji nad takimi zagadnieniami, jak:

 • Ukraina w kulturze i popkulturze (film, serial, literatura, sztuki plastyczne etc.);
 • kultura dawniej i dziś;
 • historia Ukrainy;
 • zabytki i sztuka Ukrainy;
 • polskie ślady w Ukrainie;
 • Ukraina w mediach;
 • relacje polsko-ukraińskie;
 • aspekty polityczne.


Niezależnie od wymienionych, Organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ukraina.ekonferencja@gmail.com mija 14 marca 2022 roku. Na podany adres należy przesłać:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.


Opłata konferencyjna wynosi 160 PLN.

Ośrodek Badawczy Facta Ficta informuje, że cały dochód z konferencji zostanie przekazany Polskiej Misji Medycznej celem pomocy Ukrainie.

Po konferencji Organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.

Więcej informacji: https://ukrainaekonferencja.wordpress.com/ 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Wiesław Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Partner wydarzenia: Wydawnictwo IX