Program konferencji:

Dzień pierwszy 19 listopada 2021 (piątek)

9.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00–10.15 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

10.15–10.45 Wykład inauguracyjny
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, Polska Akademia Nauk
Prezydentura jako symbol państwowości w XX wieku

10.45–12.00 Panel I / Moderator prof. Wojciech Roszkowski

dr hab. Marek Białokur prof. ucz., Uniwersytet Opolski
Wielki tydzień szlachetnego idealisty, czyli kilka słów o prezydenturze Gabriela Narutowicza z 1922 r.

dr hab. Paweł Skibiński prof. ucz., Uniwersytet Warszawski, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej
Stanisław Wojciechowski – od zamachu do zamachu

Dyskusja

12.00–12.30 Przerwa kawowa

12.30–13.45 Panel II / Moderator prof. Paweł Skibiński

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej
Ignacy Mościcki – polityk

prof. dr hab. Halina Zofia Lichocka, Polska Akademia Nauk
Prezydent Ignacy Mościcki – wynalazca, kreator i patron przemysłu chemicznego

Dyskusja

14.00–15.15 Przerwa

15.15–17.45 Panel III / Moderator prof. Włodzimierz Suleja

Piotr Długołęcki, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Belweder czy Zamek Królewski? Ceremonia składania listów uwierzytelniających jako element działań dyplomatycznych II Rzeczypospolitej

ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nuncjusze apostolscy a władze państwowe II Rzeczypospolitej

prof. dr hab. Marek Kornat, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Opinie zagraniczne o polskiej dyplomacji (1926–1939)

Elżbieta Dunin-Wąsowicz, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Styl, szyk, symbol – mundur dyplomatyczny okresu II Rzeczypospolitej

Dyskusja

Dzień drugi 20 listopada 2021 (sobota)

10.00–12.00 Panel IV / Moderator dr Jan Tarczyński

dr hab. Grzegorz Bąbiak prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
Ludzie już nie bezdomni. Mieszkania Stefana Żeromskiego i Stanisława Przybyszewskiego na Zamku Królewskim w Warszawie

Michał Sobieraj, Zamek Królewski w Warszawie
Zamek nowoczesny. Projekty przebudowy i realizacje remontów w Zamku Królewskim w Warszawie w okresie międzywojennym

Paweł Gutt, Zamek Królewski w Warszawie
Funkcje reprezentacyjno-państwowe Zamku Królewskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

Dyskusja

12.00–12.30 Przerwa kawowa

12.30–15.00 Panel VModerator Katarzyna Mączewska

dr Izabela Mościcka, Muzeum Niepodległości
Portret reprezentacyjny w II Rzeczpospolitej

dr Jan Tarczyński, Centralna Biblioteka Wojskowa
Zamkowa motoryzacja – Kolumna Samochodowa Prezydentów II Rzeczpospolitej

Tomasz Zawistowski
Orły Kompanii Zamkowej oraz orły kompanii honorowej 22. pułku piechoty

Maciej Choynowski, Zamek Królewski w Warszawie
Co nam zostało z tych lat... O zachowanych elementach wyposażenia apartamentu prezydenta Ignacego Mościckiego w Zamku Królewskim

Dyskusja

Zwiedzanie ekspozycji Apartament Prezydenta Mościckiego z kuratorem Maciejem Choynowskim

Transmisja na zamkowych kontach Facebook oraz YouTube.
Więcej informacji oraz program konferencji na stronie www.zamek-krolewski.pl