Zarząd, Członkowie oraz Opiekunowie Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego im. Tadeusza Bigo pragną bardzo serdecznie zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową - "Rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zwierząt". Wydarzenie odbędzie się 18 listopada 2021 r. o godzinie 9:30 przy użyciu narzędzi teleinformatycznych MS Teams.

Przewidywane są certyfikaty imienne za czynny, jak i bierny udział. Za uczestnictwo nie przewidujemy opłat, lecz liczba wystąpień jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo wyboru prelegentów. W związku z tym referaty zostaną poddane selekcji komisji naukowej. Na każde wystąpienie przeznaczono 15 minut. Na państwa abstrakty czekamy do 7 listopada 2021 r. (23:59).

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: kolosamorzaduterytorialnego@gmail.com bądź za pomocą Facebooka i Instagrama KNST.

Tematyka referatów powinna dotyczyć aspektów krajowych, regionalnych, lokalnych, a także międzynarodowych.

Zapraszamy do wzięcia czynnego oraz biernego udziału. Chęć uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu będzie można zgłosić za pomocą formularzy poniżej.

Czynny udział (do 7.11): https://forms.gle/H1eibyB6gsMSEBtNA

Bierny udział (do 17.11): https://forms.gle/MgEKq7TAHTrdqNmL9