W „Materiałach prasowych 20. Dni Tischerowskich” czytamy:

20. jubileuszowe Dni Tischnerowskie, które odbędą się w Krakowie w dniach 13–15 października 2021 roku, przypadają w szczególnym okresie. Planowane na rok poprzedni – w 20. rocznicę śmierci Józefa Tischnera i 40. rocznicę powstania ruchu Solidarności – musiały zostać przesunięte. Ten trudny dla nas wszystkich czas potwierdził jednak aktualność hasła, które stało się motywem przewodnim Dni: Solidarność jest wciąż jeszcze przed nami. Wychodząc z pandemii oraz związanych z nią ograniczeń i wyrzeczeń, stajemy dziś wobec nowych wyzwań.

Ks. Józef Tischner, którego 90. rocznicę urodzin obchodziliśmy w tym roku, był nie tylko kapelanem Solidarności – jego kazania wygłoszone na I Zjeździe NSZZ „Solidarność” weszły w skład oficjalnych dokumentów Związku – był przede wszystkim autorem Etyki solidarności, wyjątkowego dzieła, w którym jako jedyny myśliciel starał się dostrzec i odsłonić w ówczesnych doświadczeniach ich niezwykły etyczny sens. Już w wolnej Polsce, na początku lat 90-tych, Tischner pisał, że chwila, w której my Polacy zapomnielibyśmy o solidarności, byłaby chwilą naszego duchowego samobójstwa.

Jest więc rzeczą naturalną, że jako organizatorzy 20. Dni Tischnerowskich właśnie refleksji nad ideą solidarności poświęciliśmy temat jubileuszowej edycji. Naszym zamiarem jest sięgnąć – właśnie w duchu Tischnera – do najgłębszego etycznego wymiaru tego doświadczenia, po to, aby pokazać, że idea solidarności jest nie tylko ważną częścią naszych dziejów, ale również światłem, które może pomóc nam lepiej i bardziej sensownie spojrzeć w przyszłość. Planowany program został pomyślany tak, aby na fenomen solidarności spojrzeć z rozmaitych perspektyw.

Stałą pozycją Dni jest prestiżowy wykład Colloquia Tischneriana, na który od lat zapraszamy intelektualistów i myślicieli klasy światowej. W roku 2021 wygłosi go prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, wybitna filozof niemiecka, zajmująca się myślą społeczną i religijną...

Szczegóły konferencji znajdą Państwo na stronie:
https://dni.tischner.pl/