Zespół Badań Struktury Społecznej IFiS PAN zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Stratyfikacja gustów muzycznych w Polsce”, która odbędzie się 10 listopada br. w Warszawie w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) w Sali Lustrzanej.

Konferencja stanowi podsumowanie projektu badawczego „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków” realizowanego w IFiS PAN ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na mocy umowy nr UMO-2017/25/B/HS6/01929.

Program konferencji i formularz rejestracji udział dostępne są na stronie projektu:

http://www.md.ifispan.pl/index.php/2021/10/10/konferencja/