„Żył królem, umarł człowiekiem”. Michał Korybut Wiśniowiecki i jego panowanie (1669–1673)

Ogólnopolska konferencja naukowa

15 października 2021 r. godz. 9:45
16 października 2021 r. godz. 10:00

Zamek Królewski w Warszawie, Sala Koncertowa
Wydarzenie będzie transmitowane na zamkowym kanale Youtube.

Michał Korybut Wiśniowiecki, pierwszy spadkobierca Wazów na tronie, został zapamiętany przez potomnych jako jeden z najgorszych władców w dziejach i jako osoba, która, zdaniem wybitnego historyka Władysława Konopczyńskiego, władała biegle ośmioma językami, ale w żadnym z nich nie miała nic ciekawego do powiedzenia. Kontrastuje z tym opinia kronikarza i świadka jego panowania, Wespazjana Kochowskiego, który wiele lat po śmierci króla wspominał go następująco: „Przymiotami tronu godnymi obdarzyła go natura: wrodzoną dobrocią, obyczajami, by wosk do zacnych czynów lgnącymi, miłosierdziem zawdy skorym do wspomagania biednych. Zdobiły go: silna wiara w Boga, stałość w nabożeństwie, wysokie przywiązanie do religii. Dostrzeżono w nim nieomal wszystkie cnoty moralne […]”.

Jaki był zatem naprawdę król Michał? Czy rzeczywiście nie nadawał się na władcę i wszystkie obelgi kierowane w jego stronę to tylko działania opozycji profrancuskiej, która nie pogodziła się z porażką podczas elekcji 1669 r.? Czy to, że król Michał nie dał się zapamiętać z lepszych stron to skutek tego, że takowych nie posiadał, a może jak pisał sam Kochowski, zabrakło mu czasu, bo umierając zbyt wcześnie nie zdążył nauczyć się dobrze panować? Czy może czasy były zbyt trudne, a on jednak zbyt słaby mentalnie, aby podołać problemom, z którymi i bardziej wytrawni politycy mieliby znaczne trudności?

Na te wszystkie pytania będą chcieli odpowiedzieć historycy i historycy sztuki zaproszeni do Zamku Królewskiego w Warszawie na konferencję naukową, poświęconą królowi Michałowi i jego krótkiemu, ale jakże intensywnemu i złożonemu panowaniu (1669–1673), obfitującymi w kluczowe dla przyszłych losów Rzeczypospolitej wydarzenia. Celem sesji będzie pokazanie osoby króla, skupiając się na jego wykształceniu, doświadczeniach, charakterze, predyspozycjach psycho-fizycznych do podołania ciężarom korony w Rzeczypospolitej, odbioru działań władcy w społeczności szlacheckiej i wśród przedstawicieli liczących się państw europejskich – i wreszcie, czy słowa Kochowskiego, że Michał I „żył królem, umarł człowiekiem”, w pełni oddają tego władcę na tle trudnych i złożonych czasów.

Konferencja odbędzie się w dniach 15–16 października, a więc w 349. rocznicę jednego z najważniejszych wydarzeń w trakcie panowania króla Michała – zawiązania konfederacji w Gołębiu, związku szlachty, który w obliczu wielkiego najazdu tureckiego, podjął się próby reform ustrojowych z jednoczesną próbą spacyfikowania opozycji.