Od Cecory do Chocimia 1620–1621. 400. Rocznica zwycięskiej obrony przed armią turecką

Ogólnopolska konferencja naukowa

24–25 września 2021 r.

Biblioteka Królewska, Zamek Królewski w Warszawie

Wydarzenie będzie także transmitowane na zamkowym kanale Youtube.

Konferencja naukowa z udziałem wybitnych znawców historii politycznej, wojskowej i dyplomacji z pierwszej połowy XVII wieku. Wydarzenie, zorganizowane przez Zamek Królewski w Warszawie, będzie upamiętnieniem 400. rocznicy zwycięskiej obrony pod Chocimiem, kiedy po przeszło miesięcznych walkach wojska polsko-litewsko-kozackie zatrzymały pochód armii osmańskiej dowodzonej przez samego sułtana Osmana II. Wydarzenia, które rozegrały się na linii Dniestru zapewniły – z nielicznymi wyjątkami – na niemal półwieku bezpieczeństwo ze strony Turcji, a także stały się kanwą mitu o polskim przedmurzu chrześcijaństwa. Propaganda Wazów umiejętnie kreowała zwycięską kampanię 1621 r., jako kwintesencję polskich wysiłków na rzecz obrony całego chrześcijaństwa przed ekspansją islamu.

Punktem wyjścia konferencji stanie się jednak temat kampanii cecorskiej – wydarzenia poprzedzającego obronę pod Chocimiem o rok i zakończonego klęską strony polskiej. Kampania ta okazała się jednak niezmiernie ważna, ponieważ jej finał zachęcił sułtana do zorganizowania dużej wyprawy wojennej przeciw państwu polsko-litewskiemu, a elity Rzeczypospolitej zmobilizował do maksymalnego wysiłku, aby zatrzymać wojska tureckie na własnych granicach.

Termin konferencji, 24-25 września, wybrany został nieprzypadkowo. 24 września 2021 r. minie 400 lat od śmierci głównodowodzącego armią polsko-litewską pod Chocimiem hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, uznawanego za jednego z najwybitniejszych wodzów w dziejach Rzeczypospolitej.

Upamiętnienie rocznicy bitwy chocimskiej z 1621 r. ma również ogromne znacznie dla samego Zamku Królewskiego, który odgrywał kluczową rolę w przygotowaniach do działań wojennych. W 1621 r. Zamek warszawski stał się prawdziwym centrum dowodzenia. To tu pracowały kancelarie koronne, wystawiając listy przypowiednie (przypowiadające służbę), na podstawie których miano formować oddziały wojskowe do wojny przeciw Turkom. Stąd również nadzorowano wprowadzanie w życie planu głównodowodzącego armią polową Jana Karola Chodkiewicza, który przewidywał stoczenie bitwy obronnej w oparciu o Dniestr pod Chocimiem, po stronie mołdawskiej. Z Zamku na wojnę wyruszył też królewicz Władysław Waza, który poprowadził z Warszawy na południową granicę Rzeczypospolitej 16 tys. żołnierzy. Wszystkie te fakty potwierdzają wybór Zamku Królewskiego w Warszawie jako organizatora i gospodarza sesji naukowej, poświęconej tak ważnej bitwie, która stała się dziedzictwem kilku współczesnych państw: Polski, Ukrainy, Białorusi czy Litwy.

Wstęp wolny