Z kontrowersjami ludzkość ma do czynienia w zasadzie od zawsze. Choć z czasem stają się one normą i niekiedy przestają ostatecznie szokować, oburzać czy odstręczać, to ich wpływ na kształtowanie się kultury, obyczajowości, myślenia o świecie, ludzkiej psychice, a nawet stanowionych prawach lub metodach uprawiania polityki, jest niezaprzeczalny. Niejednokrotnie z kontrowersjami wiążą się też sakndale, kategoria dość pokrewna, choć nie zawsze skutkująca pozytywnymi wynikami. Warto więc może o naukowy namysł nad tymi zasygnalizowanymi kwestiami, rozważenie ich w kontekstach historycznych, kulturowych, medialnych etc.? Organizatorzy konferencji zachęcają do przyjrzenia się m.in. takim zagadnieniom:
 
• kontrowersja i skandal - definicje, koncepcje, dyskursy;
• kontrowersje i skandale w kulturze - film, serial, muzyka, gry wideo, komiks, sztuki plastyczne, moda;
• kontrowersje i skandale obyczajowe;
• historia kontrowersji;
• polityka vs kontrowersja i skandal;
• historie skandali;
• media, social media; plotkarskie serwisy medialne;
• prasa dawniej i obecnie;
• język kontrowersji;
• wychowanie, szkoła, rodzina - a problem kontrowersji;
• kontrowersje skandale w nauce (akademii);
• przekręty i oszustwa;
• kontrowersja a formy wyrażania sprzeciwu;
• skandalizujące biografie i autobiografie;
• skandale a ekonomia i finanse;
• prawo a kontrowersja;
• psychologia skandalu;
• kontrowersja a działanie celowe/ przypadek
• tożsamość i kontrowersja;
• płeć – kontrowersje, skandale;
• skandale kryminalne i szpiegowskie;
• mechanizmy skandalu.
 
Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji tematyki konferencyjnej, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została być może wymieniona w powyższym zestawieniu.
 
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: kis.ekonferencja@gmail.com mija 2 kwietnia 2021 roku. Na podany adres należy przesłać:

• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.
 
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN. Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.
 
 
Organizatorzy:
 
Instytut Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Ośrodek Badawczy Facta Ficta
 
Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Sławomir Kuźnicki (Uniwersytet Opolski)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)