Numer 16 (1/2018)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ
Redaktorzy: Bartłomiej Jałocha, Agnieszka Proszewska
Spis treści
Strony
Pobierz
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - sesja inauguracyjna
7 – 14
PDF
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - abstrakty
19 – 148
PDF
Marta Emilia Bielińska
Paradoks dychotomii
DOI: 10.12797/ZNTDSC.09.2018.16.01
154 – 168
PDF

Słowa kluczowe

paradoksy Zenona |dychotomia |nieskończoność |kwantowy efekt Zenona

Streszczenie

Paradoksy Zenona z Elei dotyczące ruchu są tematem żywych debat. Część autorów uważa, iż zostały one rozwiązane, wciąż jednak można usłyszeć głosy mówiące o ich problematycznym charakterze. W tym tekście zostaną przywołane przykładowe rozwiązania z literatury, a spośród nich część zostanie poddana krytyce. Na koniec przywołamy kwantowy efekt Zenona jako interesujący głos w dyskusji i jedną z dróg rozwiązania paradoksu dychotomii.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Michał Białończyk
Oszacowanie drugiej wartości własnej odwzorowania kwantowego
DOI: 10.12797/ZNTDSC.09.2018.16.02
170 – 182
PDF

Słowa kluczowe

odwzorowanie kwantowe |macierz gęstości |asymptotyczna ewolucja układu kwantowego

Streszczenie

W teorii informacji kwantowej dyskretna ewolucja otwartego układu kwantowego jest opisywana tzw. kanałem kwantowym – w przestrzeni skończenie wymiarowej kanał taki jest opisywany macierzą, której promień spektralny wynosi 1 i która posiada punkt stały. Jeżeli wartość własna jest niezdegenerowana, to każdy stan po wielokrotnym zastosowaniu kanału do niego zbiega – szybkość zbieżności jest określona przez wartość własną o największym module mniejszym od 1. W artykule dowodzimy oszacowania na tę wartość własną, korzystając z twierdzenia Brauera znanego z teorii macierzy.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 184
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-3827
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2084-977X