Numer 15 (2/2017)
Redaktor: Agnieszka Proszewska
Spis treści
Strony
Pobierz
Adrian Stencel,
Agnieszka Maria Proszewska
Dlaczego w biologii tak trudno być „rewolucjonistą”?
DOI: 10.26361/ZNTDSC.08.2017.15.01
7 – 14
PDF

Słowa kluczowe

mikrobiomika |filozofia nauki |filozofia biologii |rewolucje naukowe

Streszczenie

Zrozumienie tego, w jaki sposób tworzy się i rozwija wiedza naukowa, jest bardzo złożonym problemem. W myśl popularnego poglądu, rozpowszechnionego między innymi przez Thomasa Kuhna, co jakiś czas nauka przechodzi okresy tak zwanych rewolucji – diametralnych zmian w pojmowaniu otaczającej nas rzeczywistości, które zmieniają sposób widzenia świata. Taka wizja rozwoju wiedzy jest szczególnie widoczna w historii fizyki. Ciekawym zagadnieniem wydaje się próba odpowiedzi na pytanie, czy podobne przełomy mają miejsce także w innych naukach, w tym w naukach biologicznych. Celem tego artykułu jest wykazanie, że występujące w nauce rewolucje na gruncie biologii mogą mieć specyficzny, lokalny charakter i dotyczyć tylko niektórych jej działów. Hipoteza ta zostanie omówiona na przykładzie analizy wpływu mikrobiomiki na koncepcję organizmu.


INFORMACJE O AUTORACH


Adrian Stencel
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Agnieszka Maria Proszewska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Paweł Kubiak,
Jacek Leśnikowski
Wpływ obciążenia rozciągającego na tłumienie wybranych tekstylnych linii transmisyjnych
DOI: 10.26361/ZNTDSC.08.2017.15.02
15 – 29
PDF

Słowa kluczowe

linie transmisyjne |przesyłanie sygnałów |linie sygnałowe |tekstronika |naprężenia mechaniczne w tekstyliach

Streszczenie

Artykuł porusza zagadnienia związane z pomiarami i analizą wpływu naprężeń mechanicznych powstających przy rozciąganiu tekstylnych linii transmisyjnych, umieszczonych na płaskich wyrobach włókienniczych, na ich zdolności przesyłowe. Tekstylne linie transmisyjne, zbudowane z elektroprzewodzących materiałów tekstylnych umieszczonych na podłożach włókienniczych, przeznaczone są do przesyłania sygnałów elektrycznych. Opisane badania obejmują pomiary parametru S21 w szerokim zakresie częstotliwości sięgającym 5 GHz. Parametr ten odzwierciedla stopień tłumienia sygnału elektrycznego przechodzącego przez testowaną linię. W artykule przedstawiono wpływ działania długotrwałych naprężeń mechanicznych na parametr S21 trzech przykładowych linii transmisyjnych przed cyklem rozciągania i po nim.


INFORMACJE O AUTORACH


Paweł Kubiak
Politechnika Łódzka

Jacek Leśnikowski
Politechnika Łódzka
Paweł Leśniewicz
Stanowisko badawcze do wizualizacji przepływu powietrza wokół izolowanego koła samochodowego
DOI: 10.26361/ZNTDSC.08.2017.15.03
31 – 38
PDF

Słowa kluczowe

wizualizacja przepływu |PIV |aerodynamika

Streszczenie

Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawienie stanowiska badawczego zbudowanego w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej w celu analizy oporu aerodynamicznego obracającego się koła samochodowego. Głównym elementem stanowiska jest bieżnia składająca się z bezszwowo łączonego pasa, który został rozciągnięty między dwoma rolkami. Napędzanie pasa oraz sterowanie jego prędkością uzyskano dzięki zastosowaniu silnika elektrycznego wraz z falownikiem. Prędkość jest monitorowana przy użyciu dwóch czujników laserowych. Odpowiednią pozycję testowanego modelu osiągnięto dzięki zastosowaniu ramienia pomiarowego zapewniającego stabilizację koła. Stanowisko zostało umieszczone w tunelu aerodynamicznym oraz zastosowane do badań mających na celu analizę przepływu powietrza wokół obracającego się koła. W tym celu zostało ono wyposażone w zestaw kamer oraz laser służące do wizualizacji przepływu metodą PIV.


INFORMACJE O AUTORZE

Politechnika Łódzka
Anna Laska-Leśniewicz
Wykorzystanie metod szybkiego prototypowania (rapid prototyping) w nowoczesnej medycynie
DOI: 10.26361/ZNTDSC.08.2017.15.04
39 – 48
PDF

Słowa kluczowe

Szybkie prototypowanie |druk 3D |metoda FDM |polimery biodegradowalne

Streszczenie

Metody szybkiego prototypowania wykorzystuje się w wielu dziedzinach. Od kilku lat zauważa się zainteresowanie tymi technologiami również w medycynie, protetyce i inżynierii tkankowej oraz biomedycznej. Tak szerokie zastosowanie metod szybkiego prototypowania związane jest ze względnie niską ceną wytworzenia rzeczywistego modelu 3D oraz szybkością procesu. W medycynie rekonstrukcyjnej i implantacyjnej ceni się je głównie za możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb pacjenta. Do powszechnie stosowanych metod zalicza się stereolitografię, laserowe spiekanie proszków, osadzanie stopionego materiału i druk 3D.

Artykuł zawiera przegląd metod szybkiego prototypowania w odniesieniu do zastosowań w nowoczesnej medycynie, implantologii i inżynierii tkankowej, której produkty (rusztowania tkankowe) umożliwiają regenerację uszkodzonej tkanki pacjenta lub całego narządu. Dodatkowo przedstawiono grupy materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem polimerów i biomateriałów polimerowych, które stosuje się z sukcesem w wyżej wymienionych aplikacjach.


INFORMACJE O AUTORZE

Politechnika Łódzka
Pobierz cały numer
1 – 50
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-3827
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2084-977X