Numer 17 (2/2018)
Redaktor: Agnieszka Proszewska
Spis treści
Strony
Pobierz
Kamila P. Stepanow,
Michał Liput
Rola kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w prawidłowych rozwoju i funkcjonowaniu mózgu oraz siatkówki
DOI: 10.26361/ZNTDSc.09.2018.17.01
7 – 43
PDF

Słowa kluczowe

kwasy omega-3 |DHA |Mfsd2a |LPC-DHA |pręciki |choroba Alzheimera |schizofrenia

Streszczenie

Kwas dokozaheksaenowy (22:6n-3, DHA) jest występującym w największej ilości kwasem omega-3 w mózgu i siatkówce. DHA i jego pochodne są niezbędne do prawidłowego rozwoju układu nerwowego oraz funkcjonowania mózgu i siatkówki. Kręgowce, w tym człowiek, z powodu braku odpowiednich enzymów nie mogą syntetyzować DHA de novo, a z powodu niskiego stopnia syntezy DHA z jego prekursorów powinien on być dostarczany wraz z pożywieniem. DHA pełni w mózgu niezbędną rolę strukturalną w błonach komórek nerwowych. DHA jest składnikiem fosfolipidów błonowych, występuje szczególnie w pozycji sn-2 fosfatydyloetanoloaminy (PE) i fosfatydyloseryny (PS). W siatkówce szczególnie duża ilość DHA występuje w błonach dysków zewnętrznych segmentów pręcików (ROS). Obniżony poziom DHA w siatkówce wiąże się z zaburzeniami procesu widzenia w wyniku defektów funkcjonalnych i strukturalnych pręcików. DHA jest również prekursorem dokozanoidów i elowanoidów mających działanie neuroprotekcyjne. Głównym transporterem DHA przez bariery krew-mózg oraz krew-siatkówka jest Mfsd2a, który specyficznie transportuje DHA związany w lizofosfatydylocholinie (LPC-DHA). Suplementacja DHA jest zalecenia kobietom w czasie ciąży i laktacji w celu zapewnienia dziecku odpowiednich zasobów DHA do prawidłowego rozwoju mózgu.


INFORMACJE O AUTORACH


Kamila P. Stepanow
Polska Akademia Nauk

Michał Liput
Polska Akademia Nauk
Weronika Kupny
Ochrona prywatności w miejscu pracy w erze dynamicznie rozwijających się technologii
DOI: 10.26361/ZNTDSc.09.2018.17.02
45 – 60
PDF

Słowa kluczowe

prawo do prywatności |ochrona danych osobowych |przetwarzanie danych osobowych |ogólne rozporządzenie o ochronie danych |zatrudnienie pracownicze

Streszczenie

Prawo do prywatności zaliczane jest do podstawowych praw człowieka i jako takie jest przedmiotem większości współczesnych ustawodawstw. Systemy prawne rozbudowują w znaczącym zakresie instrumenty prawa ochrony prywatności, ale jednocześnie znajdują powody, aby w tę sferę mocno ingerować. Z pewnością dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii nie ułatwia prawodawcy znalezienia kompleksowego rozwiązania. Artykuł podejmuje tematykę ochrony prywatności w ramach stosunku pracy w kontekście innowacyjności i rozwoju technologii. W niniejszym opracowaniu autorka dokonała porównania wpływu nowoczesnych technologii w miejscu pracy dziś, w świetle obowiązujących przepisów, i jutro – wobec uchwalonego rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz zniesienia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 62
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-3827
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2084-977X