Numer 1 (1/2010)
Redaktorzy: Anna Bogdali, Magdalena Kurnik
Spis treści
Strony
Pobierz
Rita Błocińska
Cykl estralny u świni domowej
7 – 13
PDF

Streszczenie

Świnie należą do zwierząt poliestralnych, co oznacza, że ich cykl płciowy powtarza się wielokrotnie w ciągu roku. Charakterystyka cyklu płciowego obejmuje cyklicznie powtarzające się ekspresje zintegrowanego działania ogniw osi rozrodczej. Prowadzi to do zmian, które uwidaczniają się również w morfologii narządów rozrodczych, tj. macicy, jajowodów i pochwy. Cykl płciowy u ssaków, z wyłączeniem naczelnych i człowieka, przebiega bez krwawienia i nazywany jest cyklem estralnym. W cyklu tym wyróżnić możemy cztery okresy: przedrujowy (proestrus), rui właściwej (oestrus), porujowy (metestrus) oraz międzyrujowy (diestrus).


INFORMACJE O AUTORZE

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rita Błocińska
Folikulogeneza i steroidogeneza jajnikowa u świń
14 – 22
PDF

Streszczenie

Jajnik jest jednym z podstawowych komponentów układu rozrodczego. U świń jego formowanie zaczyna się na początku rozwoju zarodkowego, a pierwsze pęcherzyki jajnikowe pojawiają się około 40 dnia po zapłodnieniu. Proces polegający na tworzeniu się podstawowych struktur jajnikowych – pęcherzyków – nazywamy folikulogenezą. Jest to jeden z ważniejszych procesów rozrodczych, który ma na celu stworzenie odpowiedniego środowiska dla oocytu. Rozpoczyna się on w życiu płodowym i prowadzi do stworzenia odpowiedniego środowiska dla oocytu. Ten niezwykle dynamiczny i złożony proces zbiega się z chwilą podjęcia mejozy przez oogonia. Pęcherzyk jajnikowy jest miejscem wzrostu i dojrzewania komórki jajowej, dodatkowo chroni oocyt przed wpływem szkodliwych czynników. Podczas folikulogenezy pęcherzyki jajnikowe ulegają zarówno zmianom morfologicznym, jak i czynnościowym.


INFORMACJE O AUTORZE

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Magdalena Hubalewska-Mazgaj,
Grażyna Bochenek,
Grażyna Pulka,
Marek Sanak
Wykrywanie obecności genomu rynowirusa w popłuczynach nosowych u chorych na astmę
23 – 33
PDF

Streszczenie

Ludzkie rynowirusy (ang. human rhinovirus, HRV) są rodzajem wirusów należących do rodziny pikornawirusów (Picornaviridae). Są to małe, pozbawione otoczki cząstki o średnicy kapsydu ok. 35-30 nm, a ich materiałem genetycznym jest pojedynczy łańcuch RNA o dodatniej polarności. Większość rynowirusów wymaga względnie niskiej temperatury do replikacji – 33°C. Świadczy to o ich przystosowaniu do obecności w jamie nosowo-gardłowej i jest związane z zakażeniami górnych dróg oddechowych.


INFORMACJE O AUTORACH


Magdalena Hubalewska-Mazgaj
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Grażyna Bochenek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Grażyna Pulka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marek Sanak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bartłomiej Matejko,
Joanna Gładysz
Idea protez bionicznych w nowoczesnej protetyce
34 – 44
PDF

Streszczenie

Obecna medycyna wiąże się z biotechnologią i szeroko rozumianą bioinżynierią, które stanowią siłę napędową nowych metod leczniczych. Niniejszy artykuł skupia się na szybko rozwijającej się dziedzinie nauki, jaką jest nowoczesna protetyka, która łączy biomechanikę z medycyną. Bionika to badanie procesów sterujących działaniem organizmów żywych. Zdobyta wiedza wykorzystana jest do projektowania układów fizycznych znajdujących zastosowanie w automatyce, elektronice i mechanice. Szuka ona nowych pomysłów inspirowanych naturą, przydatnych do zbudowania sztucznych maszyn...


INFORMACJE O AUTORACH


Bartłomiej Matejko
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Joanna Gładysz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 46
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-3827
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2084-977X