Numer 2 (1/2011)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ
Redaktor: Anna Bogdali
Spis treści
Strony
Pobierz
Maria Nowakowska,
Krzysztof Szczubiałka,
Szczepan Zapotoczny,
Anna Karewicz,
Mariusz Kepczyński,
Joanna Lewandowska
Materiały polimerowe i hybrydowe w nanomedycynie – wykład inauguracyjny (abstrakt)
15 – 17
PDF

Streszczenie

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie badaniami zmierzającymi do otrzymania dobrze zdefiniowanych, funkcjonalnych materiałów polimerowych i hybrydowych, których strukturę i funkcję zaprojektować można na poziomie molekularnym (nanomateriałów), i ich zastosowaniami w nanomedycynie. Badania te obejmują bardzo szerokie spektrum rozmaitych typów materiałów, metod ich syntezy i obszarów możliwych zastosowań...


INFORMACJE O AUTORACH


Maria Nowakowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krzysztof Szczubiałka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Szczepan Zapotoczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Anna Karewicz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mariusz Kepczyński
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Joanna Lewandowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Tomasz J. Guzik
Medycyna translacyjna – czyli o tym, co najważniejsze w badaniach biomedycznych – wykład inauguracyjny (abstrakt)
18 – 23
PDF

Streszczenie

Medycyna translacyjna w najprostszym rozumieniu tej relatywnie niedawno sformułowanej, lecz praktykowanej od dziesięcioleci części medycyny ma na celu doprowadzenie do skutecznego wykorzystania wiedzy naukowej jako podstawy uzyskania korzyści klinicznych. Mimo iż wydaje się to oczywiste, ostatnie lata wyraźnie wskazują na istotne problemy, które wymagają systemowego podejścia, aby usprawnić proces „ukliniczniania” wyników badań naukowych. Okazuje się bowiem, że zwiększającej się niemal ekspotencjalnie ilości publikowanych danych naukowych nie towarzyszy zadowalający rozwój możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w klinice. Co więcej, zaobserwowano nieustannie powiększającą się przepaść pomiędzy nakładami finansowymi na badania naukowe a ich skutecznością, ana-lizowaną jako liczba rejestracji nowych leków.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Materiały konferencyjne – abstrakty
25 – 169
PDF
Pobierz cały numer
1 – 170
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-3827
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2084-977X