Numer 4 (1/2012)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ
Redaktorzy: Anna Bogdali, Bartłomiej Jałocha
Spis treści
Strony
Pobierz
Maciej Żylicz
Stres a choroby nowotworowe – wykład inauguracyjny (abstrakt)
9 – 10
PDF

Streszczenie

W ostatnim wieku wzrosła znacząco częstość zachorowania na nowotwory. Jest to wynik między innymi starzenia się społeczeństwa. Częstość zapadania na nowotwory rośnie z wiekiem. Czy jest to jedyny czynnik wpływający na wzrost zachorowalności? Badania wskazują, że prawie każdy z nas po przekroczeniu 50. roku życia posiada mikroguzy nowotworowe, tak zwane nowotwory in situ tarczycy, które nie muszą doprowadzić do powstania prawdziwych nowotworów. Bardzo często występują także u kobiet powyżej 40. roku życia nowotwory in situ piersi, a u mężczyzn prostaty. To, czy nowotwór in situ rozwinie się w naszym organizmie w prawdziwy nowotwór i spowoduje powstawanie przerzutów, zależy od mikrootoczenia tych komórek nowotworowych. W zdrowym organizmie takie komórki nowotworowe są rozpoznawane i niszczone przez makrofagi czy komórki NK. Wydzielane są także nasze endogenne czynniki (takie jak inhibitory angiogenezy czy inhibitory metaloproteinaz MMP), które hamują rozwój i przerzutowanie nowotworów.


INFORMACJE O AUTORZE

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Ewa K. Zuba-Surma
W poszukiwaniu nieśmiertelności – komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej – wykład inauguracyjny (abstrakt)
11 – 12
PDF

Streszczenie

Komórki macierzyste (KM) stanowią unikatową pulę komórek organizmu definiowaną najczęściej poprzez ich zdolność do samodnawiania oraz różnicowania się w komórki ukierunkowane do określonych linii rozwojowych. Szereg badań podstawowych oraz klinicznych prowadzonych na świecie potwierdza potencjalną skuteczność zastosowania KM w leczeniu uszkodzonych tkanek i narządów, chociaż wciąż trwają poszukiwania skutecznych i bezpiecznych frakcji KM do potencjalnych zastosowań medycznych. Obecnie nowoczesna medycyna regeneracyjna ukierunkowana jest na wykorzystanie różnych subpopulacji wzbogaconych w KM i preparaty progenitorowe...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Materiały konferencyjne – abstrakty
13 – 165
PDF
Pobierz cały numer
1 – 168
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-3827
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2084-977X