Numer 7 (2/2013)
Redaktorzy: Klaudyna Śpiewak, Anna Bogdali
Spis treści
Strony
Pobierz
Magdalena Jabłońska,
Lucjan Chmielarz
Nitrogen Oxides Removal by SCR Process – State of the Art
7 – 23
PDF

Streszczenie

Air pollution is one of the most important environmental concerns. Due to the increasing awareness in global environmental protection, the government and consumer demands for cleaner emissions and lower fuel consumption grow worldwide. The major primary source of air pollution is combustion of fossil fuels used in power plants, vehicles and other incineration processes...


INFORMACJE O AUTORACH


Magdalena Jabłońska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lucjan Chmielarz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Sławomir Szot
Synoptyczne uwarunkowania zjawisk niebezpiecznych dla lotnictwa
25 – 38
PDF

Streszczenie

Powszechnie wiadomo, że lotnictwo jest w dużej mierze uzależnione od pogody. Część zjawisk atmosferycznych, a także skrajne wartości niektórych elementów meteorologicznych znaczenie komplikują, a często wręcz uniemożliwiają wykonywanie operacji lotniczych. Ponadto stanowią zagrożenie zarówno dla statku powietrznego, jak i dla znajdującego się na jego pokładzie człowieka. Jako pierwsi przekonywali się o tym prekursorzy lotnictwa, którym silny wiatr niejednokrotnie utrudniał pionierskie loty. W miarę rozwoju awiacji, gdy statki powietrzne zaczynały latać coraz dalej i coraz wyżej, wiatr stał się tylko jednym z wielu elementów meteorologicznych i zjawisk pogody determinujących realizację zadań lotniczych. Większość autorów wyróżnia najczęściej ograniczoną widzialność, niską podstawę chmur, silny wiatr, burzę, oblodzenie, uskok wiatru oraz turbulencję.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Paweł Nowak,
Tomasz Seidler
Schemat różnicowy
39 – 58
PDF

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie własności pewnego schematu iteracyjnego, zwanego dalej przez nas schematem różnicowym. Działanie jego polega na odejmowaniu dwóch sąsiednich elementów ciągu i zwracaniu ich bezwzględnej różnicy w kolejnych krokach. Całą procedurę można dowolnie przedłużać i jednocześnie badać kolejne postacie generowanych ciągów, które tworzą pewną strukturę liczbową. Zgodnie z naszym założeniem, struktura ta może przyjmować formę dwuwymiarowych ugrupowań liczb (macierzy) lub postacie bardziej złożone.


INFORMACJE O AUTORACH


Paweł Nowak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tomasz Seidler
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Klaudyna Śpiewak
Stan obecny i perspektywy rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce
59 – 72
PDF

Streszczenie

Rozpoczynając studia na kierunkach chemicznych, warto wcześniej niż tuż po otrzymaniu dyplomu poznać perspektyw pracy, jakie daje nam zdobyte wykształcenie. Znajomość branży chemicznej pozwoli na świadome kierowanie swoją ścieżką kariery. W zależności od tego, czym chcemy się zajmować w przyszłości, warto zwrócić uwagę na liderów w sektorze produkcji chemicznej jako potencjalnych pracodawców oraz na kierunek rozwoju przemysłu chemicznego, jeśli planujemy rozpocząć własną działalność w branży. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój przemysłu chemicznego w Polsce jest członkostwo w Unii Europejskiej. Nasze państwo zobowiązało się do przestrzegania restrykcyjnych przepisów w zakresie ochrony środowiska, w związku z czym nowo powstające, jak i istniejące przedsiębiorstwa zobowiązane są do spełniania norm europejskich dotyczących m.in. zmniejszenia emisji toksyn, zużycia energii oraz recyklingu. Niewątpliwą zaletą naszego członkostwa jest możliwość korzystania z Funduszy Europejskich, które mogą pomóc w rozpoczęciu własnej innowacyjnej działalności.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 74
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-3827
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2084-977X