Numer 8 (1/2014)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ
Redaktorzy: Anna Bogdali, Bartłomiej Jałocha
Spis treści
Strony
Pobierz
Materiały konferencyjne – wykłady specjalne
9 – 17
PDF
Materiały konferencyjne – sesja konkursowa Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej / Aktualne kierunki chemii medycznej w badaniach polskich doktorantów
19 – 32
PDF
Materiały konferencyjne – abstrakty
33 – 229
PDF
Materiały konferencyjne – abstrakty suplement
231 – 247
PDF
Dominika Szot
Pozyskiwanie barwników betalainowych z biomasy dla celów przemysłu spożywczego
251 – 263
PDF

Słowa kluczowe

betalainy |betanina |barwniki |przemysł spożywczy |naturalne dodatki do żywności

Streszczenie

Betalainy są naturalnymi barwnikami stosowanymi w przemyśle spożywczym. Jak dotąd ich synteza jest nieopłacalna, dlatego na skalę przemysłową pozyskiwane są metodą ekstrakcji z odpowiednio przygotowanej biomasy roślinnej. Jako źródła betalain o największym potencjale komercyjnym wymienić należy: buraki ćwikłowe (Beta vulgaris L.), kwiaty i nasiona kilku odmian szarłatu (Amaranthus L.) oraz owoce niektórych gatunków kaktusów jak Opuntia ficusindica. Barwniki spożywcze dostępne w handlu muszą spełniać wymagania określone prawem legislacyjnym i być dopuszczone do użytku przez Wspólną Komisję WHO i FAO do spraw dodatków do żywności.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dominika Szot,
Karolina Starzak,
Anna Skopińska,
Sławomir Wybraniec
Reduction of Selected Betacyanins
265 – 273
PDF

Słowa kluczowe

betanin |decarboxy-betacyanins |reduction |1 |7-diazaheptamethin |chromophore |LC-MS

Streszczenie

Betacyanins are conjugates of betalamic acid and glycosylated cyclo-DOPA which bring about the creation of a specific chromophoric system, the 1,7-diazaheptamethin chain. Betanin, a betacyanin pigment from red beet (Beta vulgaris L.), as well as its decarboxylated derivatives were subjected to reduction with the use of NaBH4. The pigment structures contain a vinyl linker which is postulated to be protonated during reaction with NaBH4. In this study, 17-decarboxybetanin and 2,17-bidecarboxy-betanin were obtained from betanin, which had been previously isolated from red beet root (Beta vulgaris L.). Purified pigments were tested in the presence of the reduction reagent while looking for the products of the reaction identified by LC-MS.


INFORMACJE O AUTORACH


Dominika Szot
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Karolina Starzak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Anna Skopińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sławomir Wybraniec
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 276
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-3827
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2084-977X