Numer 11 (2/2015)
Redaktorzy: Klaudyna Śpiewak, Wojciech Klimczyk, Anna Regiel-Futyra
Spis treści
Strony
Pobierz
Justyna Michna,
Silvia Irusta,
Agnieszka Kyzioł
Otrzymywanie włókien alginianowych i chitozanowych metodą elektroprzędzenia
7 – 20
PDF

Słowa kluczowe

elektroprzędzenie |włókna |alginian |chitozan

Streszczenie

Elektroprzędzenie (ang. electrospinning) jest prostą i efektywną techniką pozwalającą na produkcję włókien polimerowych. W metodzie elektroprzędzenia siły elektrostatyczne są używane do produkcji włókien lub sfer o różnej morfologii i rozmiarach w skali mikro- i nanometrów. Obecnie ponad 100 polimerów, naturalnych i syntetycznych, zostało z powodzeniem wytworzonych w procesie elektroprzędzenia. Na proces elektroprzędzenia wpływa wiele parametrów, między innymi lepkość roztworu, średnia masa cząsteczkowa polimeru, przyłożone napięcie, prędkość przepływu.

Elektroprzędzenie biopolimerów, alginianu i chitozanu jest wyzwaniem. Te dwa naturalne polimery charakteryzują się niską toksycznością, biodegradowalnością i właściwościami antybakteryjnymi, co jest szeroko wykorzystywane i pożądane w aplikacjach biomedycznych. W prezentowanej pracy omówiono wpływ warunków elektroprzędzenia na proces otrzymywania włókien alginianowych domieszkowanych poli(tlenkiem etylenu) i włókien chitozanowych otrzymywanych z roztworu kwasu trifluorooctowego i dichlorometanu.


INFORMACJE O AUTORACH


Justyna Michna
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Silvia Irusta
Universidad de Zaragoza, Hiszpania
Networking Research Center on Bioengineering, Biomaterials and Nanomedicine, CIBERBBN, Zaragoza, Spain

Agnieszka Kyzioł
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wojciech Tomczyk
Do Not Let the Dead Bite! Different Scenarios of the Zombie Epidemic Reexamined
21 – 33
PDF

Słowa kluczowe

zombie |epidemic |Kermack – McKendrick model |ordinary differential equations

Streszczenie

The Zombie Epidemic is a fun framework for investigating different scenarios of spreading disease. An extended Kermack – McKendrick model is analyzed. The only thing that can save humanity is to not get bitten or to find a remedy for the ”zombie virus” (both almost impossible).


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Anna Zembala
Modele komunikacyjne w relacjach lekarz – pacjent
35 – 50
PDF

Słowa kluczowe

komunikacja |paternalizm |autonomia |relacja lekarz – pacjent

Streszczenie

Przemiany zachodzące we współczesnym systemie opieki zdrowotnej wpłynęły na różne obszary funkcjonowania, między innymi na zmianę w relacji lekarz – pacjent. Wzrastają wymagania wobec personelu medycznego w obszarze relacji interpersonalnych z pacjentami zakładów opieki zdrowotnej. Wyniki licznych badań wskazują, że efektywna komunikacja lekarza z pacjentem wiąże się z lepszymi wskaźnikami zdrowia somatycznego, psychicznego i społecznego. Jest jedną z ważniejszych zmiennych mających wpływ na proces powrotu do zdrowia pacjenta, a także zapobieganie nawrotowi choroby.

Celem niniejszego artykułu jest porównanie modeli relacji lekarz – pacjent opartych na paradygmatach zdrowia, które w różnorodny sposób postrzegają chorobę i człowieka. Analiza oparta będzie na wiedzy teoretycznej oraz informacjach pozyskanych z wykorzystaniem obserwacji nieuczestniczącej.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Anna Bazarnik,
Katarzyna Gąsiorek
American cat, czyli koty i ludzie w neuronauce
51 – 66
PDF

Słowa kluczowe

Stany Zjednoczone |elektroencefalografia |rytm sensomotoryczny |EEG biofeedback |neurofeedback |mentalność kulturowa |dyfuzja

Streszczenie

W artykule zaprezentowano krótki opis badań amerykańskich z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przeprowadzonych na gruncie neuronauki, które doprowadziły do zasadniczych zmian w technikach behawioralnych i umożliwiły trwałe modyfikowanie wzorca aktywności mózgu. Omówiono także kulturowe oraz historyczne tło tych odkryć.

Uzyskanie pierwszego zapisu spontanicznej aktywności bioelektrycznej mózgu ludzkiego w latach dwudziestych XX wieku pozwoliło na dokładną obserwację zmian w jego pracy, szczególnie tych, które zachodzą podczas procesu uczenia się.

W oparciu o podstawowe teorie uczenia się, stanowiące podłoże zmian wzorców behawioralnych: warunkowanie pawłowowskie oraz warunkowanie instrumentalne Thorndike’a, badacze amerykańscy udowodnili, że także aktywność bioelektryczna mózgu może być rozpatrywana jako zachowanie i, zgodnie z zasadami warunkowania, można ją modyfikować.

Dalsze badania Stermana nad paliwem rakietowym i rytmem sensomotorycznym u kotów doprowadziły do spektakularnego osiągnięcia, które okazało się pomocne w redukcji ilości napadów padaczkowych u ludzi. Ta nowa metoda terapeutyczna została nazwana neurofeedback (lub EEG biofeedback) i obecnie znajduje również zastosowanie w leczeniu ADHD, ADD, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, bólu chronicznego, a także w treningach typu mind fitness.

Prawdopodobnie istnieją takie cechy charakterystyczne dla amerykańskiej mentalności, które mogły przyczynić się do światowej dystrybucji metody neurofeedback. Tradycyjne korzenie uczenia się modyfikacji funkcji mózgu i ciała można zaś odnaleźć w taoizmie, hinduizmie, sufizmie oraz w chrześcijaństwie...


INFORMACJE O AUTORACH


Anna Bazarnik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Katarzyna Gąsiorek
Instytut Neuromedica
Przemysław Gajda-Morszewski,
Klaudyna Śpiewak
Medyczne zastosowania laktoferyny
67 – 75
PDF

Słowa kluczowe

bydlęca laktoferyna (bLf) |laktoferyna (Lf) |laktoferycyna |bakteria |HIV |fungi |sepsa

Streszczenie

Laktoferyna, białko wydzielnicze występujące w dużym stężeniu w siarze i mleku, w mniejszym w ślinie, łzach, nasieniu, śluzie itd., od lat przyciąga uwagę badaczy ze względu na szerokie spektrum działania. Przypisuje się jej działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze, antywirusowe, immunomodulacyjne, przeciwnowotworowe oraz wiele innych. W poniższym artykule opisano wyniki najnowszych badań dotyczących medycznych zastosowań laktoferyny. Białko to jest niezwykle interesujące ze względu na różnorodność pełnionych funkcji przy jednoczesnym braku toksyczności, czego dowodem jest posiadanie certyfikatu GRAS (Generally Recognized as Safe).


INFORMACJE O AUTORACH


Przemysław Gajda-Morszewski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Klaudyna Śpiewak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 80
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-3827
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2084-977X