Numer 20 (4/2021)
Redaktorzy: Grzegorz Ptaszek, Jowita Guja, Dorota Żuchowska-Skiba, Tomasz Masłyk, Damian Gałuszka
Spis treści
Strony
Pobierz
Andrew Higson
Netflix – The Curation of Taste and the Business of Diversification
DOI: https://doi.org/10.7494/human.2021.20.4.7
7 – 25
PDF

Słowa kluczowe

film |television |diversity |Netflix |glocalisation |personalisation |Cultural Value

Streszczenie

Netflix is considered as a global business invested in strategies of diversification, localisation and personalisation in light of several discourses about the streaming service. One presents Netflix as an evil corporation encouraging binge-watching and reducing individuals to data. A utopian discourse proclaims the democratising potential of digital media technologies, including Netflix’s claims about its personalised, on-demand service. An industry discourse laments Netflix’s disruption of the film and television business. Finally, a scholarly discourse maps the political economy and cultural impact of Netflix. Each discourse attaches a particular cultural value to Netflix. Some offer ‘antidotes’, including the niche streamers, with their ‘curated’ collections of specialised content. Both types of streamer are in fact gatekeepers regulating access to cultural experiences and promoting particular ideas of taste and diversity. Netflix’s strategies of customisation and glocalisation, and its activities in the Middle East and North Africa, demonstrate in the end that diversity is good for business.


INFORMACJE O AUTORZE

University of York, UK

Anna Skibińska
Ratunek dla gospodarki czy zagrożenie ze Wschodu? Ukraińcy w nagłówkach "Gazety Wrocławskiej"
DOI: https://doi.org/10.7494/human.2021.20.4.27
27 – 46
PDF

Słowa kluczowe

obcość |wizerunek |„Gazeta Wrocławska” |nagłówek |swojskość |Ukraińcy

Streszczenie

Celem artykułu było zbadanie, w jaki sposób regionalny portal internetowy opowiada o ukraińskich migrantach mieszkających na Dolnym Śląsku. Przedmiot badań stanowiły nagłówki artykułów prasowych z leksemem „Ukrainiec” opublikowane na portalu www.gazetawroclawska.pl w roku 2019. Dotychczasowe badania dotyczące językowego obrazu Ukraińca w języku polskim pokazywały, że relacje polsko-ukraińskie są silnie uwarunkowane historycznie oraz często wpisywane w trójczłonową opozycję: Obcy  – Inny  – Swój. W trakcie przeprowadzonej analizy zawartości zgromadzonego materiału badawczego zdekodowano typowe konstrukcje nagłówków, zapowiadające teksty o Ukraińcach na portalu internetowym „Gazety Wrocławskiej”. Określono dominujące funkcje nagłówków, wykorzystywane środki językowe, lematy z najwyższą frekwencją oraz stereotypy. Nawiązując do problematyki swojskości i obcości oraz dostrzegając w analizowanych wypowiedziach medialnych etnostereotypy na temat Ukraińców, zrekonstruowano zróżnicowany wizerunek migrantów z Ukrainy  – przedstawianych jako ofiary, zagrożenie, ale i szansa.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Wrocławski

Anita Helena Kwiatkowska
Quizy – od teleturniejów do internetowej rozrywki
DOI: https://doi.org/10.7494/human.2021.20.4.47
47 – 60
PDF

Słowa kluczowe

quiz |internetowe quizy |rodzaje quizów |polski rynek quizów |teleturnieje

Streszczenie

Quizy stały się nieodłącznym elementem medialnego krajobrazu. Znaleźć je można w wielu gazetach i czasopismach, radiowych konkursach, a w szczególności w telewizyjnych teleturniejach. Obecnie są coraz częściej zauważalne także w wirtualnej przestrzeni. Internetowe quizy wymykają się jednak próbie łatwego zdefiniowania, między innymi ze względu na różnice gatunkowe obecne w innych mediach. W niniejszym artykule, przyjmując perspektywę medioznawczo-historyczną, przedstawiono dwa środowiska medialne  – telewizyjne i internetowe, w których quizy miały szansę zyskać popularność. Dokonano także charakterystyki rynku quizów internetowych oraz ich typologii.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Teresa Jadwiga Zbyrad
Assisted Living Institutions as the Basis of Order and a Form of Behaviour Control From the Perspective of Erving Goffman’s Systems Theory
DOI: https://doi.org/10.7494/human.2021.20.4.61
61 – 78
PDF

Słowa kluczowe

assisted living institutions |nursing homes |total institutions |social control |social order |social needs |social care system |assistance |help

Streszczenie

Assisted living institutions such as nursing homes were established to answer a vital social need. Such services are needed by the elderly, disabled, and chronically ill. The social demand for these institutions is growing due to a deficit of care functions in families, among other factors. Undoubtedly, assisted living institutions play a vital role by providing help and assistance to less-independent individuals, and for many, they are a chance for survival or a dignified life because they offer food and shelter. However, nursing homes as assisted living institutions are not limited to satisfying the needs of their residents. There is something surprising and worrying about their functioning. To use R.K. Merton’s terminology, they operate according to latent functions that maintain social order and social control. To better understand the problem, it is worth looking at Erving Goffman’s popular theory of total institutions and Niklas Luhmann’s social systems theory.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Rzeszowski

Weronika Marzena Lebowa
Postać lekarza w kontekście pełnionych ról zawodowych
DOI: https://doi.org/10.7494/human.2021.20.4.79
79 – 96
PDF

Słowa kluczowe

lekarz |role zawodowe lekarza |kompetencje lekarza |komunikacja lekarza z pacjentem |kompetencje zawodowe

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie ról zawodowych oraz kompetencji lekarza uwarunkowanych przez wykonywaną profesję. W realizacji założenia pomogła odpowiedź na pytanie, jakie role pełni lekarz w środowisku pracy oraz środowisku zewnętrznym  – w rodzinie, mediach; przy czym zawód lekarza był punktem spajającym wszystkie omówione w opracowaniu role. Zastosowaną metodą badawczą były analiza i krytyka piśmiennictwa dotyczącego problematyki działalności lekarza ujętej przez pryzmat ról wynikających z wykonywanego zawodu. Z przeprowadzonej analizy wyłania się obraz lekarza wykwalifikowanego w zakresie opieki nad pacjentem, angażującego się w kształcenie młodszych pokoleń lekarzy, prowadzącego badania naukowe w celu poszerzania swojej wiedzy, rozumiejącego potrzebę krzewienia zachowań prozdrowotnych wśród swoich pacjentów, dbającego o dobry kontakt z chorym. Lekarz w relacji z pacjentem powinien wykazywać się zarówno wysokim poziomem kompetencji zawodowych, sprowadzających się do zdiagnozowania choroby i wdrożenia właściwego leczenia, jak i tzw. kompetencji miękkich, przejawiających się w zdolnościach komunikacyjnych oraz życzliwym podejściu do chorego.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Gramatyka 8a
ISSN 2084-3364
Wydział Humanistyczny
30-071 Kraków