Czasopismo „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” jest półrocznikiem o profilu naukowym. Poszczególne numery pisma mają charakter monograficzny i poświęcone są najważniejszym zjawiskom współczesnej kultury audiowizualnej. Dotyczą polskiego, europejskiego i światowego kina, telewizji, nowych mediów, fotografii, także w kontekście szeroko rozumianej kultury popularnej i w ujęciu interdyscyplinarnym. Jest to więc miejsce, w którym dokonuje się pogłębiona refleksja nad różnymi aspektami podstawowej dla współczesnego świata rzeczywistości, jaką jest ikonosfera wraz z jej obrzeżami oraz kontekstami. Pismo posiada wyraźne i oryginalne walory estetyczne, które przejawiają się w staranności edytorskiej, a nade wszystko w bezpośredniej prezentacji twórczości artystycznej. Każdy numer zawiera autorską galerię, na którą składają się dzieła zaproszonego przez redakcję wybitnego twórcy obrazu: fotografika, rysownika, malarza.

Podstawowym celem „Images” jest publikacja i upowszechnianie badań dotyczących kultury audiowizualnej: filmu, telewizji, nowych mediów, sztuk performatywnych, teatru, fotografii oraz ich styku z innymi dziedzinami kultury i sztuki, a także z rzeczywistością społeczną. Publikujemy teksty nadesłane tak przez badaczy polskich, jaki i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem autorów z Europy Środkowej. Akceptujemy artykuły w języku polskim i angielskim, ale dopuszczamy także niemiecki i francuski.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Redaktor naczelny

prof. UAM dr hab. Andrzej Szpulak


Redaktor senior

prof. dr hab. Marek Hendrykowski


Współredaktorzy

prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon

dr hab. Anna Estera Mrozewicz

dr Patrycja Rojek

dr Joanna Sikorska

Michael Brooke, British Film Institute, London, Wielka Brytania

prof. Petr Mareš, Charles University, Prague, Czechia

prof. Aleksander W. Mikołajczak, Adam Mickiewicz University, Poznań, Polska

dr Anna Osmólska-Mętrak, Univeristy of Warsaw, Polska

prof. Ewa Szczęsna, University of Warsaw, Polska

prof. Yuri Tsivian, University of Chicago, Stany Zjednoczone

prof. Ginette Vincendeau, King’s College, London, Wielka Brytania

Janusz Zaorski, Polska

dr Anna Zarychta, The Polish National Film, Television and Theatre School, Łódź, Polska

prof. Wojciech Marczewski, Wajda School, Warsaw, Polska

Naum Klejman, Niemcy

Michał Chaciński, Polska

prof. Maciej Drygas, The Polish National Film, Television and Theatre School, Polska

prof. Robert Gliński, The Polish National Film, Television and Theatre School, Polska

prof. Claudia Gorbman, University of Washington, Watykan

prof. Małgorzata Hendrykowska, Adam Mickiewicz University, Poznań, Polska

prof. Roger Horrocks, Univeristy of Auckland, Stany Zjednoczone

Shirley Horrocks, Stany Zjednoczone

prof. Kazimierz Karabasz, The Polish National Film, Television and Theatre School, Łódź, Polska

prof. Lidia Zoon, The Polish National Film, Television and Theatre School, Łódź, Polska

IMAGES

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Collegium Maius

ul. Fredry 10

61-701 Poznań

 

Główna osoba do kontaktu:

dr Joanna Pigulak, UAM

Tel. +48 61 829 46 68

joanna.pigulak@amu.edu.pl

Numer bieżący
32 (41) 2022
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
MNiSW: 70
ISSN 1731-450X
Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
IC 69,33