Images. International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Communication

Czasopisma naukowe / Images. International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Communication
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
MNiSW: 70
ISSN 1731-450X
Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
IC 69,33