Numer 32 (1/2016)
liberatura
Redaktor: Katarzyna Bazarnik
Spis treści
Strony
Pobierz
Wojciech Kalaga
Er(r)go…
5 – 6
PDF

Streszczenie

… LIBERATURA – żadnej tu nie ma literówki, ale jest i książka (liber) i wolność (liber, wolny), wolność książki (stronicy, litery) do tworzenia znaczeń wypływających z materii, „pegaz trojański liberatury”. B zamiast t przywraca wartość pojedynczej literze, jak kapitalik Boga i mała literka diabła w „Bóg i diabeł”...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Katarzyna Bazarnik
Wstęp
7 – 8
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Katarzyna Bazarnik
Hydra czy hybryda? Liberatura jako gatunek (jednak) literacki
11 – 26
PDF

Słowa kluczowe

gatunek literacki | liberatura | hybryda

Streszczenie

„Liberatura” to hybryda. Z językoznawczego punktu widzenia słowo to jest złączeniem łacińskiego „liber” i polskiej (ale z łaciny pochodzącej) „literatury”. Co jednak kryje się pod tym terminem i do czego właściwie on się odnosi? Czy istotnie – jak postulował Zenon Fajfer i podtrzymywała niżej podpisana – oznacza jakiś gatunek literacki, a zatem jakiś typ czy klasę utworów literackich, czy też byłby to terminologiczny potwór – kolejna głowa genologicznej hydry wyrastająca w miejsce odciętych klasycznych rodzajów i gatunków?


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Irena Chawrilska
Korekta za pomocą literówki. Liberatura w kontekście rozważań genologicznych
27 – 42
PDF

Słowa kluczowe

liberatura | korekta | literówka | studia genologiczne

Streszczenie

Wystąpienie Zenona Fajfera z 1999 roku na łamach „Dekady Literackiej”, w którym powołał on do życia kategorię liberatury, pozwoliło wpisać się artyście na stałe w pejzaż rozważań genologicznych polskiej humanistyki. Tekst Fajfera wzbudził kontrowersje i wypowiedzi polemiczne. W swoim artykule Zenon Fajfer użył pojęcia „liberatura” jako określenia na twórczość literacką, w której zarówno słowo, jak i jego przestrzenne, materialne, graficzne ukształtowanie są tak samo znaczeniotwórcze...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Gdański

Łukasz Matuszyk
Liberackie ciało i jego Oka-leczenie
43 – 60
PDF

Słowa kluczowe

liberatura | liberackie ciało

Streszczenie

W 1999 r. Zenon Fajfer opublikował na łamach „Dekady Literackiej” dający do myślenia artykuł Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, dotyczący m.in. kwestii „ciała” jako istotnej – czy wręcz konstytutywnej – części dzieła literackiego. Autorowi nie chodziło jednak wówczas o (proto)typowy utwór literacki, czyli taki, w którym główną rolę gra tekst, a pozostałe elementy dzieła, w ostatecznym rozrachunku, okazują się wobec tekstu właściwie nieistotne....


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Agnieszka Przybyszewska
Liberackość nasza współczesna. Od teorii liberackiej do zwrotu interfejsologicznego w literaturoznawstwie
61 – 79
PDF

Słowa kluczowe

literaturoznawstwo | liberatura | liberackość | teoria liberacka | zwrot interfejsologiczny

Streszczenie

Doświadczenie lektury powstałej w 2008 roku pracy Typographic Synaesthesia (Typograficzna synestezja) izraelskiej artystki Rachel Stomel, nie ma nic wspólnego z czytaniem, o jakim myślimy najczęściej. Użytkownicy interaktywnej instalacji mogą śledzić teksty pojawiające się na trzech ustawionych w ciemnym pomieszczeniu ekranach: czarno na białym (tylko pozornie klasycznie) zapisane słowa wędrują tu we wszystkich kierunkach – wybudzają czytelnicze spojrzenie z ustalonego tradycją marazmu, zapraszając do lektury wielokierunkowej i dynamicznej...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Łódzki

Zenon Fajfer
Wśród przeczytanych łąk, asonansów… O literaturze totalnej trochę innym głosem
83 – 88
PDF

Słowa kluczowe

liberatura | literatura totalna

Streszczenie

Jeszcze kilka wiosen wstecz zdawało mi się, że wszystko co mam do powiedzenia na temat geometrii, geologii i geografii owego norwidowskiego globu już powiedziałem, nieznany kontynent został odkryty i nazwany, i to jeszcze na przedostatnim okrążeniu zeszłowiecznej gonitwy garbusów, gonitwy dookoła szacownych murów Ilionu. Na dodatek, zabawna koincydencja, zdarzyło się to w urodziny Kartografa, który te zawody kompletnie zdominował – numer „Dekady Literackiej” z moim Aneksem do słownika terminów literackich ukazał się dokładnie 30 czerwca 1999...


INFORMACJE O AUTORZE

Korporacja Ha!art

Sarah Bodman
Liberatura, literatura i książka artystyczna: kontekst, treść i istotne znaczenie materiału
91 – 116
PDF

Słowa kluczowe

literatura | liberatura | książka artystyczna

Streszczenie

Ideę liberatury przedstawił mi w 2008 roku pisarz i artysta Radosław Nowakowski podczas wywiadu na temat swojej własnej pracy oraz rozwoju książek artystycznych w Polsce przez ostatnie 20 lat. Mówił o ambicjach Katarzyny Bazarnik i Zenona Fajfera dotyczących właśnie liberatury oraz o ich współpracy z wydawnictwem Korporacja Ha!art przy publikacji serii „Liberatura”, w której ukazało się pierwsze w Polsce pełne wydanie Rzutu kośćmi...


INFORMACJE O AUTORZE

University of the West of England, UK

Maciej Dęboróg-Bylczyński
Autorytet artysty ponowoczesnego
119 – 128
PDF

Słowa kluczowe

autorytet | artysta | ponowoczesność

Streszczenie

Czy fakt, że artyści bywają autorytetami, jest wystarczającym uzasadnieniem poszukiwań tychże wśród ludzi twórczych? Dziś coraz chętniej negujemy znaczenie ludzi sztuki w przestrzeni społecznej, politycznej, historycznej w jakiej żyjemy, lecz – czy ześrodkowanie swoich zainteresowań na osobie artysty (nie jego dziele) w ogóle miało jakiekolwiek uzasadnienie? Czy ludzie sztuki są zdolni do przekazania społeczeństwu jakiejś idei porządkującej świat? I czy w ogóle im na tym zależy?


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Łukasz Matuszyk
Multimedialny widok z głębokiej wieży (recenzja)
131 – 134
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Anna Maraś
Griselda Pollock, After-affects / After-images... (recenzja)
137 – 139
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Michał Kisiel
Alain Badiou, Rhapsody for the Theatre (recenzja)
140 – 142
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Pobierz cały numer
1 – 154
PDF
Uniwersytet Śląski w Katowicach
MNiSW: 70 p.
ISSN 1508-6305
Instytut Literaturoznawstwa
e-ISSN 2544-3186