Numer 3 (2/2013)
Martin Heidegger – inspirations, interpretations, contexts
Redaktorzy: Wojciech Hanuszkiewicz, Janusz Mizera
Spis treści
Strony
Pobierz
Wojciech Hanuszkiewicz,
Janusz Mizera
Introduction to the issue
241 – 243
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Wojciech Hanuszkiewicz
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Janusz Mizera
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Janusz Mizera
Uwagi na temat recepcji i tłumaczeń tekstów Martina Heideggera w Polsce
245 – 252
PDF

Słowa kluczowe

język |przekład |egzystencjalizm |Martin Heidegger |bycie |wydarzanie |ontologia fundamentalna


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Sonia Kamińska
Wybrane aspekty wielorakiego znaczenia bytu i intencjonalności w ujęciu Franza Brentana i Martina Heideggera
253 – 271
PDF

Słowa kluczowe

Franz Brentano |Martin Heidegger |Arystoteles |egzystencja |ontologia |kategorie |Święty Tomasz |intencjonalność |byt

Streszczenie

Von der mannig fachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles O wielorakim znaczeniu bytu u Arystotelesa Franza Brentana to książka znana większości historyków filozofii. Znana jednak nie ze względu na treść, ale swoją historię. Miała być ona mianowicie pierwszą pracą z dziedziny filozofii, która zrobiła wrażenie na młodym Martinie Heideggerze...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Piotr Augustyniak
Byt i nicość w myśli Mistrza Eckharta. Początki niemieckiej filozofii woli
273 – 283
PDF

Słowa kluczowe

egzystencja |Mistrz Eckhart |bycie |nicość |filozofia niemiecka

Streszczenie

Problem, który stawiam w tytule tego artykułu, uważam za samo sedno myśli Mistrza Eckharta i to nie tylko w jej wymiarze ontologicznym, ale również teologicznym i antropologiczno-teoriopoznawczym. Oznacza to, że ontologia, czyli próba opisu rzeczywistości na poziomie orzekania o jej istnieniu (o sposobach jej bycia), jest w jego myśleniu centralna...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Manfred Gawlina
Anselms Proslogion, “nichts” gegen Nishida und Heidegger
285 – 300
PDF

Słowa kluczowe

ontology |Heidegger |nothing |being |proof for the existence of God |Proslogion |Anselm |Nishida |Kyoto School

Streszczenie

Anselms Gottes-Vergewisserung im Proslogion besteht vor allem aus Beiwerk; die Beweiskraft liegt in nur drei Sätzen, eigentlich Handlungsanweisungen, einer "excitatio mentis", Anleitung zur Selbst-Besinnung...

Cezary Woźniak
Heideggera myślenie nicości
301 – 312
PDF

Słowa kluczowe

czas |Martin Heidegger |bycie |nicość |czas ekstatyczny |temporalizacja

Streszczenie

Martin Heidegger uważał, że dzieje myśli na Zachodzie rozstrzygnęły się w starożytnej Grecji, w dziełach kilku jej największych filozofów. Decydujące byłoby tu „zapomnienie bycia”. „Zapomnienie bycia” polegałoby na tym, że bycia nie myśli się z perspektywy niego samego, ale poprzez byt...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Joachim Piecuch
Wniknąć w nicość. Bernharda Weltego wykład o nadziei i rozpaczy
313 – 322
PDF

Słowa kluczowe

nihilizm |wolność |doświadczenie mistyczne |nieskończoność |doświadczenie |metafizyka |nicość |Bernhard Welte |walka

Streszczenie

Na trzy sposoby Bernhard Welte szuka dostępu do fenomenu nicości: poprzez analizę sposobów doświadczenia własnego Ja, poprzez możliwe interpretacje nihilizmu (WELTE 2008a: 118–164) oraz poprzez rozjaśnianie struktur doświadczenia mistycznego...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Opolski
Artur Jewuła
The call and the response. Martin Heidegger and Martin Buber on responsibility
323 – 338
PDF

Słowa kluczowe

philosophy of dialogue |contemporary philosophy |continental philosophy |subjectivity

Streszczenie

The philosophy of subjectivity reached its limits at the beginning of the 20th century. Various attempts at new thinking appears as a reaction to these limits. Such attempts involve, among others, the philosophy of dialogue that was represented in the works of Franz Rosenzweig, Martin Buber, and Eberhard Grisebach. Another approach includes Martin Heidegger’s demand for returning to the question of Being. In this article I intend to present that both attempts are similar in many ways, although their representatives tended to be critical of one another. However, the thought of Martin Buber as well as Martin Heidegger proves to understand a man as a dynamic being, who faces “the calling”. First, I will analyse the thought of Martin Heidegger as presented in Being and Time, then I describe the thought of Martin Buber mainly based on his treaty I and Thou. Finally, I compare the similarities and differences in the thinking of both philosophers.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Magdalena Hoły-Łuczaj
Bycie i świat. Metamorfozy pojęcia „świat” w filozofii Martina Heideggera
339 – 356
PDF

Słowa kluczowe

świat |Martin Heidegger |zwrot

Streszczenie

Zagadnienie świata w filozofii Martina Heideggera ulegało licznym przeobrażeniom. Na różnych etapach swojej drogi myślowej Heidegger przypisywał temu pojęciu inne znaczenie. Kolejne odsłony problemu świata nie unieważniają jednak wcześniejszych rozwiązań, ale dookreślają ich sens, wskazują na inne aspekty tego zagadnienia. W artykule przeprowadzam analizę tych przemian, ponieważ sądzę, że dopiero łączne zbadanie różnych ujęć świata pozwoli pogłębić jego rozumienie, co w rezultacie powinno też przybliżyć sens Heideggerowskiej koncepcji bycia...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Marcin Lubecki
Kwestia języka w filozofii Martina Heideggera
357 – 372
PDF

Słowa kluczowe

język |Martin Heidegger |mowa |bycie-w-świecie |czwórnia |otwartość

Streszczenie

Język filozoficzny Martina Heideggera wydaje się pod wieloma względami specyficzny. Można pokusić się o stwierdzenie, że język każdego filozofa wyróżnia się na tle epoki i szerzej, w tym więc sensie jest poza samą myślą tym, co należy uznać za ważne. W przypadku Heideggera zwraca jednak uwagę nagromadzenie sensów, jakie wiążą się z interpretacjami owej kwestii: już w latach dwudziestych minionego wieku ujawniają się dwa z nich — hermetyczny, jak zwykło się twierdzić, styl Bycia i czasu oraz używanie rozmaitych słów na opisanie fenomenu „języka” (piszę w cudzysłowie, gdyż złożoność omawianego zagadnienia będzie wymagać licznych uszczegółowień i rozróżnień). W późniejszych latach — po tak zwanym zwrocie — kwestia stylu oczywiście pozostaje, tym razem stylu hermetycznego, gdyż nasyconego metaforami, ale na plan pierwszy wysuwa się sam problem języka, zwłaszcza jego statusu ontologicznego...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Maria Bal-Nowak
Kondycja czasu marnego według Friedricha Hölderlina i jej możliwe transformacje
373 – 381
PDF

Słowa kluczowe

Friedrich Hölderlin |Martin Heidegger

Streszczenie

Pojęcie czasu marnego (dürftige Zeit) ma w humanistyce określoną konotację i choć nikt nikomu nie zabroni używania go w dowolnych kontekstach znaczeniowych, dobrze jest znać to właściwe. Jego autorem jest wybitny niemiecki poeta Friedrich Hölderlin (1770–1843), prekursor klasyki weimarskiej i romantyzmu, kolega Georga W. F. Hegla i Friedricha W. J. Schellinga z jednego pokoju w bursie akademickiej Instytutu Teologicznego w Tybindze...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Monika Murawska
Fenomenologiczna post-narracja. Szkic o fenomenologii Henri Maldineya
383 – 404
PDF

Słowa kluczowe

narracja |fenomenologia |rhizome |dzieło sztuki |Henri Maldiney

Streszczenie

Uprawianie historii filozofii nie jest nigdy „niewinne”. Przypomina wykonywanie partytury przez muzyka, a więc zawsze jest interpretacją, co znaczy, że nolens volens dodajemy tu od siebie bardzo wiele, uwypuklamy jedno, a skrywamy coś innego. Dotyczy to także tekstów Henriego Maldineya...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Solehah Yaacob
Linguistic argumentation and logic: An alternative method approach in Arabic grammar
405 – 427
PDF

Słowa kluczowe

linguistic thought |semantic |syntax |declension |deep structure

Streszczenie

The author emphasises the relationship between linguistic argumentation and logic. Linguistic argumentation is a language system which uses the meaning of expressions in a sentence to draw the complete meaning of the sentence that constitutes interdependence between the particular expressions. In fact, this connection between expressions enhances the overall meaning based on the very fundamentals of the sentence structure thanks to the logical relationship between ideas, where there lies a relation between words and the mind that is dependent on the logic of combined utterances. In order to justify the above interpretation, the researcher has turned to the theory of the early system of Arabic grammar, which focuses more on the analogical approach rather than anomaly. The analogical approach in the system is based on the underlying theory that implies the aforementioned relationship, even though some modern views may disagree on the interpretation of this issue. To round off the discussion, the author includes similar existing theories on Latin grammar which have shown the logical approach to be a result of the connection between linguistic argumentation and logic. As a result of this discussion, the connection between words and logic is shown to be a universal concept.


INFORMACJE O AUTORZE

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Małgorzata Bogaczyk-Vormayr
In der Gegenwart der Anderen. Norbert Elias über Leben und Sterben in der modernen Gesellschaft
429 – 444
PDF

Słowa kluczowe

nihilism |death |loneliness |homo clausus |We-I-Balance |anamnestic reason |biopolitics |conditio humana / conditio inhumana

Streszczenie

Hinlänglich bekannt sind die von zahlreichen Philosophen des 20. Jahrhunderts getroffenen Aussagen, dass kein Jahrhundert uns so stark und erschütternd gezeigt hätte, wie weit das menschliche Streben nach Macht über alles Leben in die Vernichtung der Anderen führen könne...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pirmin Stekeler-Weithofer
Conceptual thinking in Hegel’s Science of logic
445 – 474
PDF

Słowa kluczowe

quality |dialectics |pconceptual holism |logical atomism |sortal domains |generic forms of change |dispositions |categories |quantity |measure |essence

Streszczenie

Analytical philosophy after Frege’s logicism and Russell’s logical atomism presupposes sortal domains of individual “entities” for which we already have defined their identities and elementary predicates. Such “things” exist only in ideal “possible world” which are nothing but structured sets of purely mathematical sets. In contrast to such purely abstract models, Hegel analyses the role of conceptual differentiations and corresponding default inferences in the real world. Here, all objects are spatially and temporally finite. Even if real things move according to certain forms, they are only moments in holistic processes. Moreover, the forms are no objects of immediate empirical observation but presuppose successfully reproducible actions and speech acts. As a result, no semantics of world-related reference can do without Hegel’s categories, which go far beyond the means of merely relational mathematical logic.


INFORMACJE O AUTORZE

Universität Leipzig, Niemcy
Jean Greisch
Paul Ricœur: la sagesse de l’incertitude
475 – 490
PDF

Słowa kluczowe

Paul Ricoeur |hermeneutics |phenomenology |otherness |selfhood |wisdom |uncertainty

Streszczenie

C’est la troisième fois que j’utilise la formule « sagesse de l’incertitude » pour évoquer l’empreinte singulière que Paul Ricœur a laissé dans l’histoire de la philosophie du vingtième siècle...

Marcus Willaschek,
Wojciech Hanuszkiewicz
Spontaniczność poznania. Zależność „Analityki transcendentalnej” od rozwiązania trzeciej antynomii
491 – 511
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Marcus Willaschek
Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main, Niemcy

Wojciech Hanuszkiewicz
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jürgen Stolzenberg,
Monika Adamczyk,
Wojciech Hanuszkiewicz
Fichte dzisiaj
512 – 526
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Jürgen Stolzenberg
independent researcher

Monika Adamczyk
independent researcher

Wojciech Hanuszkiewicz
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Monika Adamczyk
Recenzja: Lee Chun Lo, Die Gottesauffassung in Husserls Phänomenologie
527 – 531
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Konrad Pyznar
Recenzja: Maciej Barwacz, Estetyka Życia – wspólne obszary nietzscheańskiej filozofii oraz przekazów buddyzmu zen
533 – 537
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Grzegorz Trela
Recenzja: Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. 50th anniversary
539 – 543
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Renata Trela,
Grzegorz Trela
Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum Mind, Language and Action — 36th International Wittgenstein Symposium
545 – 552
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Renata Trela
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Grzegorz Trela
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Czesława Piecuch,
Paweł Wójs
Sprawozdanie z Trzeciej Konferencji Jaspersowskiej. W 130. rocznicę urodzin Karla Jaspersa
553 – 554
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Czesława Piecuch
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Paweł Wójs
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Hubert Bożek
Sprawozdanie z III edycji konferencji „Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii”
555 – 559
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Michał Warchala
Sprawozdanie z sympozjum „Nowe oblicza duchowości”
560 – 561
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Marzenna Jakubczak,
Katarzyna Gurczyńska-Sady
International Philosophical Seminar “Human Body in Comparative Approach: Philosophy, Literature and Art”
563 – 564
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Marzenna Jakubczak
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Katarzyna Gurczyńska-Sady
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Hubert Bożek
IV edycja konferencji „Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii”
565 – 567
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Łukasz Sochacki
XII Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych
568 – 568
PDF
Pedagogical University of Cracow
ul. Podchorążych 2
e-ISSN 2084-1043
Department of Philosophy and Sociology
30-084 Kraków
p-ISSN 2083-6635