Numer 4 (2/2014)
Philosophy of science from the perspective of humanities
Redaktor: Grzegorz Trela
Spis treści
Strony
Pobierz
Grzegorz Trela
Introduction to the issue
217 – 220
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Adam Nowaczyk
Ajdukiewicz o stosowalności czystej logiki
221 – 227
PDF

Słowa kluczowe

hermeneutyka |logika |konwencjonalizm |filozofia |Kazimierz Ajdukiewicz

Streszczenie

Pytanie o stosowalność logiki czystej w rozwiązywaniu zagadnień filozoficznych Kazimierz Ajdukiewicz postawił w niewielkim artykule opublikowanym w roku 1934 w Przeglądzie Filozoficznym (Ajdukiewicz, 2006). Odpowiada na nie zdecydowanie przecząco: czysta  logika nie może tu mieć zastosowania...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Łódzki
Albert Piette
Existential anthropology: what could it be? An interpretation of Heidegger
229 – 246
PDF

Słowa kluczowe

Martin Heidegger |death |existential anthropology |existence |observation |theory |relation |individual

Streszczenie

Based on an interpretation of the work of Martin Heidegger, this article offers a shift away from social and cultural anthropology, which explores sociocultural aspects, and also from general anthropology, which aims to summarise all dimensions of human being. The author defines the specificity of existential anthropology: observing and conceiving human beings as they exist and continue to exist towards death. With a few twists in relation to Heidegger’s thought, the author discusses what is theoretically and methodologically at stake in this perspective, opening existential anthropology to a large empirical field.


INFORMACJE O AUTORZE

Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Francja
Tyler Tritten
Per posterius: Peirce, Hume, miracles and the boundaries of the scientific game
247 – 266
PDF

Słowa kluczowe

methodology |God |abduction |Neglected Argument |play

Streszczenie

This article provides a response to David Hume’s argument against the plausibility of miracles as found in Section 10 of his An enquiry concerning human understanding by means of Charles Sanders Peirce’s method of retroduction, hypothetic inference, and abduction, as it is explicated and applied in his article entitled A Neglected Argument for the Reality of God, rather than focusing primarily on Peirce’s explicit reaction to Hume in regard to miracles, as found in Hume on miracles. The main focus will be on Peirce’s neglected argument rather than his explicit confrontation with Hume on the issue of miracles, because his criticisms of Hume demands a methodological approach appropriate for scientifically analysing surprising phenomena or outliers, of which miracles or the reality of God would be but two examples amongst many. This article, then, consists of an attempt to construct this method as one that draws inferences neither a priori nor a posteriori, but per posterius, because such a method is capable of rigorously questioning rogue or surprising phenomena, e.g. miracles.


INFORMACJE O AUTORZE

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Niemcy
Przemysław Spryszak
Definicja qualiów – przyczynek do filozofii logicznej
267 – 276
PDF

Słowa kluczowe

quale |struktura relacyjna |antypsychologizm

Streszczenie

Filozof mający do czynienia z dwoma różnymi reprezentacjami pewnego przedmiotu ma prawo zadać co najmniej dwa pytania. Jedno z nich brzmi: „Co sprawia, że te dwie reprezentacje są reprezentacjami tego oto przedmiotu?”. Jest to niewątpliwie pytanie o to, co wspólne dla pewnych dwóch obiektów, a ściślej o to, co właściwie je czyni — bądź uczyniło — reprezentacjami jednego i tego samego przedmiotu...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Grzegorz Trela
Nauka i wartościowania – uwagi o kondycji filozoficznej refleksji nad nauką
277 – 298
PDF

Słowa kluczowe

wiedza |nauka |aksjologia |wartościowanie

Streszczenie

W niniejszym artykule dokonuję zestawienia najważniejszych wartości (głównie poznawczych) zakładanych w stanowiskach z zakresu filozofii nauki, artykułowanych w minionym stuleciu. Status wartości i wartościowań w szeroko rozumianej nauce jest więcej niż zagadkowy...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jan Wawrzyniak
Austin i Quine o rozróżnieniu analityczne/syntetyczne
299 – 314
PDF

Słowa kluczowe

John Langshaw Austin |Willard Van Orman Quine |analityczne |syntetyczne

Streszczenie

Wyczerpujące omówienie poglądów Johna Langshawa Austina i Willarda Van Ormana Quine’a dotyczących rozróżnienia analityczne/syntetyczne wymagałoby zapewne napisania obszernej monografii. Ujęcie tego zagadnienia w ramy artykułu oczywiście prowadzi do tego, że nie wszystkie wątki związane z rozważaną tematyką zostaną omówione, a spora część zostanie jedynie zasygnalizowana...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Paweł Pruski
Między determinizmem a prawdopodobieństwem – analiza poglądów Jana Łukasiewicza
315 – 324
PDF

Słowa kluczowe

Jan Łukasiewicz |obiektywne prawdopodobieństwo |determinizm logiczny |filozoficzna interpretacja prawdopodobieństwa |probabilizm

Streszczenie

We współczesnej debacie dotyczącej probabilizmu jeden z wiodących wątków odnosi się do relacji pomiędzy prawdopodobieństwem a determinizmem. Czy możliwa jest koegzystencja obiektywnego prawdopodobieństwa oraz determinizmu?...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Renata Trela
Radykalny konwencjonalizm współcześnie
325 – 340
PDF

Słowa kluczowe

realizm |Kazimierz Ajdukiewicz |Stefan Amsterdamski |radykalny konwencjonalizm |konstruktywizm społeczny |teoria referencji |empiryzm


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Zbigniew Wolak
Problemy terminologiczne w argumentach za istnieniem Boga
341 – 358
PDF

Słowa kluczowe

przyczynowość |redukcja |implikacja materialna |implikacja formalna |paradoks implikacji |dedukcja

Streszczenie

Głównym źródłem pomysłów zawartych w tym artykule były argumenty za istnieniem Boga, dlatego choć tego rodzaju argumentami nie będę się zajmował, ich elementy pojawią się w przykładach. Najważniejszym celem jest tutaj wskazanie na pewne niedostatki i błędy wynikające z niewłaściwego użycia logiki w analizie języka i pewnych zagadnień metafizycznych...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Małgorzata Cieliczko
Przeciw empatii – Sartre i Gombrowicz, czyli jak filozofia i literatura wyprzedzają koncepcje naukowe
359 – 374
PDF

Słowa kluczowe

ciało |Jean-Paul Sartre |empatia |relacje międzyludzkie |identyfikacja |Witold Gombrowicz

Streszczenie

Szeroko rozumiana humanistyka oraz nauki społeczne w ciągu ostatniego stulecia stosunkowo często poruszały problem empatii, wypowiadając rozmaite, nie zawsze ze sobą zgodne, sądy. Pojedyncze refleksje dotyczące tego zjawiska — związanego z różnie pojmowanymi kategoriami „wczucia” oraz „identyfikacji” — można odnaleźć już u Platona oraz Arystotelesa...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Paulina Seidler
Definicje przedmiotu teoretycznego
375 – 390
PDF

Słowa kluczowe

kryterium |realizm |egzystencja |obserwacja

Streszczenie

Naukowy realizm w klasycznej postaci to stanowisko głoszące, że obraz świata przedstawiany przez naukę jest obrazem prawdziwym oraz że postulowane przez nią jednostkowe przedmioty nieobserwowalne i teoretyczne rzeczywiście ist­nieją. Kiedy realizm dotyczy teorii oraz przedmiotów przez nią postulowanych, mamy do czynienia ze skrajnym realizmem...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski
Agnieszka Wesołowska
Husserl’s transcendental phenomenology and the project of science
391 – 404
PDF

Słowa kluczowe

subjectivity |consciousness |philosophy |transcendental reduction |cognition

Streszczenie

The article presents Edmund Husserl’s idea of transcendental phenomenology in the perspective of the project of science. This aspect of Husserl’s writings was pointed out by, for example, Rudolf Bernet, Manfred Brelage, Iso Kern, Eduard Marbach, Eugen Fink, Ludwig Landgrebe, and Roman Ingarden. The main aim, realised in the article is to prove the main hypothesis claiming that transcendental phenomenology is closely connected with Husserl’s conception of philosophy, the idea of philosophy as a science (eidetic and transcendental). The project of transcendental science and knowledge is also connected with Husserl’s conception of transcendental reduction taken as a mode of revealing those constitutive achievements of consciousness which were covered in the natural attitude. In the paper, I focus on presenting the most important points (epistemological, methodological, and transcendental) connected with Husserl’s evolution of phenomenology in the perspective of the project of science.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Hubert Bożek
Teoria wielości rzeczywistości Leona Chwistka. Rys krytyczny
405 – 424
PDF

Słowa kluczowe

Leon Chwistek |logika |wielość rzeczywistości |ontologia |relatywizm ontologiczny

Streszczenie

W artykule przedstawiam rys krytyczny teorii wielości rzeczywistości (tWr) autorstwa polskiego logika, filozofa i malarza Leona Chwistka (1884–1944). Ujmując rzecz w znacznym uproszczeniu, wspomniana teoria składa się z czterech podstawowych tez: (1) zamiast jednej rzeczywistości możemy mówić o wielu rzeczywistościach; (2) rzeczywistości te pojmować należy w sposób analogiczny do systemów logicznych, opartych o określone zestawy aksjomatów; (3) wspomniane systemy są wewnętrznie niesprzeczne i wykluczają się nawzajem parami; (4) nie ma żadnych metasystemowych reguł, w oparciu o które można by dokonać wyboru pomiędzy nimi...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Ryszard Mirek
Application of natural deduction in Renaissance geometry
425 – 438
PDF

Słowa kluczowe

philosophy of art |perspective in painting |geometry in art perception |reasoning and aesthetic perception

Streszczenie

My goal here is to provide a detailed analysis of the methods of inference that are employed in De prospectiva pingendi. For this purpose, a method of natural deduction is proposed. The treatise by Piero della Francesca is a manifestation of a union between the fine arts and the mathematical sciences of arithmetic and geometry. He defines painting as a part of perspective and, speaking precisely, as a branch of geometry, which is why we find advanced geometrical exercises here.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
René Descartes,
Piotr Błaszczyk,
Kazimierz Mrówka
Geometria (księga II)
439 – 446
PDF

Słowa kluczowe

Kartezjusz |Geometria

Streszczenie

DESCARTES, R. (1637). Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, plus la Dioptrique, les Météores et la Géométrie qui sont des essais de cette méthode, Leyde: l’Imprimerie de Jan Maire.


INFORMACJE O AUTORACH


René Descartes
independent researcher

Piotr Błaszczyk
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Kazimierz Mrówka
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Katarzyna Haremska
Recenzja: Artur Szutta, Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia
447 – 458
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Joanna Pierzga
Recenzja: Jan Woleński, Wierzę w to, co potrafię zrozumieć
459 – 464
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Renata Trela
Recenzja: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne
465 – 470
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Magdalena Kłeczek
Recenzja: Janusz Degler, Witkacego portret wielokrotny
471 – 474
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Magdalena Kłeczek
Recenzja: Maciej Zaremba-Bielawski, Higieniści – z dziejów eugeniki
475 – 478
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Grzegorz Trela
Recenzja: Volker Halbach, Aksjomatyczne teorie prawdy
479 – 480
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Renata Trela
Recenzja: Marcin Król, Europa w obliczu końca
481 – 482
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Grzegorz Trela
Język, logika i życie społeczne. Wspomnienie o prof. Barbarze Stanosz (1935-2014)
483 – 490
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Grzegorz Trela
Logika – sprawa ludzka. Wspomnienie o prof. Andrzeju Grzegorczyku (1922-2014)
491 – 498
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Hubert Bożek
IV edycja konferencji Rocznice. Perspektywy analitycznej filozofii nauki, filozofii języka i fenomenologii
499 – 502
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Renata Trela
V edycja konferencji Rocznice. Perspektywy analitycznej filozofii nauki, filozofii języka i fenomenologii
503 – 504
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Rafał Szopa
Międzynarodowa Konferencja Edyta Stein — godność człowieka
505 – 505
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Politechnika Wrocławska
Piotr Błaszczyk,
Kazimierz Mrówka
Aneks: Metafizyka ruchu w Geometrii Kartezjusza
509 – 552
PDF

Słowa kluczowe

Kartezjusz |Geometria


INFORMACJE O AUTORACH


Piotr Błaszczyk
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Kazimierz Mrówka
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pedagogical University of Cracow
ul. Podchorążych 2
e-ISSN 2084-1043
Department of Philosophy and Sociology
30-084 Kraków
p-ISSN 2083-6635