Numer 8 (1/2018)
Polish liberal thought
Redaktorzy: Katarzyna Haremska, Paweł Kłoczowski, Tomasz Borycki
Spis treści
Strony
Pobierz
Paweł Kłoczowski,
Katarzyna Haremska
Introduction to the issue: Polish liberal thought
5 – 7
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Paweł Kłoczowski
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Katarzyna Haremska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Miłowit Kuniński
Ideowe zmagania Stefana Kisielewskiego z polskim komunizmem
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.1.1
9 – 25
PDF

Słowa kluczowe

kapitalizm |komunizm |totalitaryzm |Kościół katolicki |socjalizm |liberalizm |Stefan Kisielewski

Streszczenie

Stefan Kisielewski, zmarły przed dwudziestu sześciu laty publicysta, polityk, autor powieści i kompozytor, jest postacią wyjątkową w powojennej historii Polski. Katolik i liberał, a właściwie liberalny konserwatysta, głoszący swoje poglądy na gospodarkę, społeczeństwo i politykę przede wszystkim w felietonach, w istocie bardzo poważnie odnoszący się do zagadnień, które analizował w formie humorystycznej, często niepozbawionej złośliwości, ale zawsze zorientowanej na zasadniczy cel, jakim było zapewnienie Polsce należytego poziomu rozwoju cywilizacyjnego i odpowiedniego miejsca pośród innych państw i narodów Europy...


INFORMACJE O AUTORZE

Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie
Miłosz Puczydłowki
Katolicy w państwie liberalnego pluralizmu. Miesięcznik Znak wobec sekularyzacji (lata 1989-2000)
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.1.2
27 – 40
PDF

Słowa kluczowe

sekularyzacja |religia |pluralizm |Znak

Streszczenie

Przedmiotem mojej analizy będą teksty filozoficzne, socjologiczne i publicystyczne pojawiające się na łamach miesięcznika Znak w latach 1989–2000. Zadaniem niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie stanowiska, które środowisko Znaku zajęło po roku 1989 wobec problemu sekularyzacji...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Szymon Bródka
Oblicza polskiego liberalizmu: formowanie się krakowskiego środowiska chrześcijańskich liberałów
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.1.3
41 – 50
PDF

Słowa kluczowe

Mirosław Dzielski |Robert Kaczmarek |Merkuryusz Krakowski i Światowy |katolicki liberalizm

Streszczenie

W okresie do transformacji ustrojowej polskie środowisko opozycyjne było dość zróżnicowane. Myśl liberalna docierała do wąskich kręgów społecznych, nie osiągając nigdy poziomu powszechnej świadomości. Możemy wyróżnić jedynie trzy ośrodki, w których kultywowano filozofię liberalizmu. Działały one w Krakowie, Warszawie i Gdańsku...


INFORMACJE O AUTORZE

Polska Akademia Nauk
Janusz Majcherek
Liberalizm wobec polaryzacji politycznych
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.1.4
51 – 64
PDF

Słowa kluczowe

dychotomia |demokracja liberalna |pluralizm polityczny

Streszczenie

Silnym, a być może wręcz dominującym obecnie trendem politycznym w obrębie zachodniej cywilizacji (szeroko rozumianej, obejmującej Rosję i Turcję) jest osłabianie, redukowanie czy wręcz eliminowanie liberalnego komponentu demokracji liberalnej. Rezultatem i przejawem tego trendu jest kształtowanie i upowszechnianie się rozmaitych form demokracji nieliberalnych...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Piotr Bartula
Przypływy i odpływy liberalizmu
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.1.5
65 – 82
PDF

Słowa kluczowe

demokracja |ideologia |liberalizm |ekonomia |Aleksander Trzaska Chrząszczewski

Streszczenie

Na użytek obranego tematu przyjmuję założenie, że historia społeczno‑polityczna toczy się w przemiennym rytmie falowania nastrojów społecznych: od wiary w miraż ziemskiego zbawienia i wojnę eschatologiczną, po dążenie do poddaństwa; od podniecenia moralno ‑ideologicznego, po cyniczną walkę o władzę i interesy. Historia nie polega więc na wydoskonalaniu się form ustrojowych, lecz jest zamknięta w powtarzających się cyklicznie rytmach przypływu i odpływu ideologii, którym towarzyszy najpierw wzrost i upadek tendencji wolnościowych, a następnie wzrost i upadek tendencji despotycznych...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Marcin Król,
Aleksander Smolar
Czy byliśmy głupi?
83 – 98
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Marcin Król
Uniwersytet Warszawski

Aleksander Smolar
Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
Janusz Majcherek,
Andrzej Szahaj
Kultura liberalna wobec wyzwań współczesności
99 – 112
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Janusz Majcherek
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Andrzej Szahaj
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Andrzej Waśkiewicz
Liberalizm–antyliberalizm: wiatr historii i ciągle niezakończona modernizacja
113 – 118
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski
Paweł Kłoczowski
Pięćdziesiąt twarzy Graya. Uwagi na marginesie książki Beaty Polanowskiej-Sygulskiej John Gray i krytyka liberalnego legalizmu
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.1.6
119 – 128
PDF

Słowa kluczowe

natura ludzka |filozofia polityczna |liberalizm |prawa człowieka |pluralizm wartości |ekologia


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Katarzyna Haremska
Populizm, autorytaryzm, Polska. Maciej Gdula o konsekwencjach polskiej transformacji liberalnej
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.1.7
129 – 140
PDF

Słowa kluczowe

dobra zmiana |neoliberalizm |neo-autorytaryzm |klasy społeczne |Miastko


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Anna Szklarska
Przemiany współczesnej Europy oczami liberała. Rozważania wokół listu Jana Zielonki do Ralfa Dahrendorfa
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.1.8
141 – 170
PDF

Słowa kluczowe

polityka |Unia Europejska |liberalizm |kontrrewolucja |Jan Zielonka


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Paulina Tendera
Konserwatyzm, ale jaki? Wokół książki Państwo znikąd Bronisława Łagowskiego
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.1.9
171 – 178
PDF

Słowa kluczowe

wolność |Polska |komunizm |sztuka współczesna |liberalizm |dystrybucjonizm


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Grzegorz Trela
Język filozoficznie odczarowany. O Przewodniku po filozofii języka
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.1.10
179 – 186
PDF

Słowa kluczowe

semantyka |teoria znaczenia |presupozycja


INFORMACJE O AUTORZE

Jordan University College,Tanzania
Barbara Wąsik
Dziecko filozofem. O projekcie edukacyjnym „FiloZosia – filozofia dla przedszkolaków”
187 – 204
PDF

Słowa kluczowe

filozofia dla dzieci |filozofia w edukacji wczesnoszkolnej

Streszczenie

Wiek przedszkolny nazywany jest „wiekiem pytań”. Dzieci są ciekawe otaczającego je świata, dociekliwe, podobnie zresztą jak nieco później, w latach edukacji wczesnoszkolnej. Ich spontaniczne pytania należą do kategorii „autentycznych”, wynikają z naturalnej chęci poznania jakiegoś fragmentu rzeczywistości, który dla dorosłych jest oczywisty, a najmłodszych zadziwia...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Andrzej Coryell
Gdyby Bóg istniał…
205 – 212
PDF
Beata Polanowska-Sygulska
Wspomnienie o Miłowicie Kunińskim (1946-2018)
213 – 216
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Tomasz Borycki
Fareed Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie
217 – 218
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Tomasz Borycki
Mark Lilla, Koniec liberalizmu, jaki znamy
219 – 222
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Tomasz Borycki
George Lakoff, Moralna polityka. Jak myślą liberałowie i konserwatyści
223 – 224
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Tomasz Borycki
Janusz Grygieńć, Colin Tyler (red.), Nowy liberalizm. Wybór tekstów
225 – 226
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Tomasz Borycki
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji Polska myśl liberalna – tradycja i współczesność (Kraków, 19-20 maja 2017)
227 – 230
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Anna Szklarska
Sprawozdanie z debaty z cyklu „Sztuka myślenia” pt. Koniec liberalnej demokracji
231 – 239
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Pedagogical University of Cracow
ul. Podchorążych 2
e-ISSN 2084-1043
Department of Philosophy and Sociology
30-084 Kraków
p-ISSN 2083-6635