Numer 8 (2/2018)
Paris VIII (1968-2018): 50 years of philosophical commitments
Redaktorzy: Wojciech Hanuszkiewicz, Paweł Sznajder, Luc Leguérinel, Renata Niziołek
Spis treści
Strony
Pobierz
Wojciech Hanuszkiewicz,
Paweł Sznajder
Introduction to the issue: Paris VIII (1968-2018): 50 years of philosophical commitments
255 – 256
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Wojciech Hanuszkiewicz
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Paweł Sznajder
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Zoltán Somhegyi
The city as experience and inspiration. Critical reflections on urbanity in contemporary art
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.2.1
257 – 271
PDF

Słowa kluczowe

art and the city |aesthetics of urban experience |inspiration from the city(life) |critiques of urban transformation |city and place

Streszczenie

In this paper I am proposing to investigate some possible connecting points between art, aesthetics and the urban experience, more precisely how the perception and experience of the city as well as the features of urban life can inspire artists. At the same time, I am also curious how artworks can be used to understand this urban experience, as well as how they can be interpreted as not only simple descriptions and depictions, but also as active contributions and modes of suggesting solutions to the most pressing issues of contemporary cities and of city life. Hence my primary aim is discussing some approaches towards the aesthetic analyses of urbanity through modern and contemporary examples. In this way I am focusing less on how the city appears as a mere motive in artworks, or how it is used as main object or background element indicating the context in representations; and I am also not aiming to provide a survey analyses of the numerous ideas of the aesthetics of urbanity. Instead of these, here I am concentrating on how urbanity and the experiencing of the city(life) in itself as well as its multifaceted aspects can become a source of inspiration and at the same time a critically analysed subject, i.e. a concept that is examined through the work itself.


INFORMACJE O AUTORZE

University of Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Pavel Hons
Are we Hindus? Religion in Tamil Dalit discourse
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.2.2
273 – 288
PDF

Słowa kluczowe

Hinduism |Dalits |Hindu identity |Indian culture |Religion

Streszczenie

Based primarily on original sources in Tamil as well as interviews, the article seeks to portray the attitude of Tamil Dalit intellectuals and political leaders towards the question of religion. It seeks to discover the role of religion in their discourse and how they utilise religious matters to mobilise their fellow caste members. It maps their efforts to distance themselves from Hinduism and to propagate the particularity of Dalit deities and Dalit religion as a part of their newly constructed identity. Their opinions on the possibility of conversion are also briefly noted. These attitudes are examined from the viewpoint of the differing emancipation strategies of the three major Tamil Dalit castes. The Paraiyar as well as the Arunthaiyar leaders try to reject the Hindu identity, though the common folk consider themselves to be Hindus. The Devendrars on the contrary associate themselves with the Hindu gods and Hindu temples, they claim direct connection with some of them. Even they, however, tend to emphasise particularity of their deities as a part of their identity building.


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Nauk Republiki Czeskiej

Sydney Morrow
"Terrestrial identity" as grounded relationality. A comparative study of contemporary Chinese and Hawaiian sources
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.2.3
289 – 302
PDF

Słowa kluczowe

Chinese philosophy |Hawaiian philosophy |social patterns |comparative philosophy |crosscultural philosophy |Fei Xiaotong

Streszczenie

In this essay, I discuss a potential nexus for comparison between Hawaiian and Chinese philosophies grounded in what I call “terrestrial identity”. I bring Fei Xiaotong’s (1910–2005) description of the formation of social identity in China, which is historically agrarian and inalienably place-based, to meet contemporary Hawaiian philosophical perspectives of personal responsibility (kuleana), genealogical (moʻokūʻauhau) consciousness, and “seascape epistemology” (Ingersoll, 2016) to flesh out a new theory of relationality, one that includes the ontological, historical, and ethical relationship of humans to the land on which they orient themselves and that defines the circumstances of their lives. The concept of terrestrial identity is inclusive in terms of types of relational entities, accommodating place, space, and memory into a comprehensive social ontology. It also opens onto discussions of contemporary social problems in a way that centres place and contextuality. I will conclude this essay with such a discussion, regarding homelessness among Kānaka Maoli (Native Hawaiians).


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Nazarbajewa, Kazachstan

Jan Bigaj
Wykład w lżejszej formie w tekście Metafizyki
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.2.4
303 – 318
PDF

Słowa kluczowe

Arystoteles |metafizyka

Streszczenie

Rozdziały 7, 8, 9 księgi Zeta Metafizyki tworzą jakby samodzielną rozprawkę, która rozbija ciągłość pozostałych rozdziałów. W związku z tym Paul Natorp dopatrzył się w tej księdze dwu pierwotnych rozpraw, których fragmenty zostały przemieszane...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Rzeszowski
Adriana Zimnowoda
Jerzy Stempowski i Lew Szestow – egzystencjalizm spowity wschodnią melancholią. Krótka historia przyjaźni
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.2.5
319 – 333
PDF

Słowa kluczowe

Albert Camus |tragedia |Fiodor Dostojewski |Lew Szestow |absurd |egzystencjalizm rosyjski |egzystencjalizm francuski |irracjonalność |pesymizm |Jerzy Stempowski

Streszczenie

Jerzy Stempowski, wybitny polski eseista, epistolograf i myśliciel w swojej twórczości literackiej poruszał liczne, kluczowe dla egzystencjalizmu kategorie. Wiele z nich stanowiło rdzeń rosyjskiej filozofii egzystencjalnej, zwłaszcza w wydaniu Lwa Szestowa, wyznaczało też podstawy francuskiego egzystencjalizmu, jak w przypadku Alberta Camusa...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Luc Leguérinel
Wprowadzenie do bloku tematycznego: Paryż VIII (1968–2018): 50 lat filozoficznego zaangażowania
345 – 353
PDF

Streszczenie

Numer Argumentu, który mają Państwo w ręku, nie prezentuje się tak, jak to zwykle bywa, bowiem artykuły w nim zawarte nie dotyczą jednego, konkretnego problemu. Tematy są rozmaite, o czym czytelnik będzie miał możliwość sam się przekonać, lecz gdyby chcieć znaleźć jakiś wspólny dla nich mianownik, byłby nim bez wątpienia opór. Czymże bowiem jest myślenie, jeśli nie zarówno tworzeniem, jak i sprzeciwem? Samo rozmyślanie byłoby jałowe, podczas gdy sprzeciwianie się stanowi prawdziwe poruszenie umysłu. Dla filozofii początku XXI wieku najwłaściwszym sposobem oporu wobec procesu regresji w przestrzeni  publicznej i obscenicznemu rasizmowi dominującemu w oficjalnych przemówieniach nie jest już tylko interpretowanie świata, ale zmienianie go, między innymi poprzez wielokrotne powtarzanie gestów otwarcia oraz przepływ ludzi i idei. To właśnie pod tym kątem należy patrzeć na prezentowaną antologię filozofów francuskich, która dotyczy przede wszystkim autorów skupionych wokół Departamentu Filozofii  Uniwersytetu Paryż VIII Vincennes — Saint-Denis, awangardowej instytucji powstałej w odpowiedzi na falę krytyki tradycyjnego uniwersytetu, jaka miała początek w maju 1968 roku...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Université de Paris 8, Francja

Jean‑François Lyotard
Reguły i paradoksy
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.2.6
355 – 360
PDF
Cornelius Castoriadis
Uwarunkowania nowości w filozofii
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.2.7
361 – 379
PDF

Słowa kluczowe

prawda |wolność |autonomia |nowość

François Châtelet
Szkic stanowiący wstęp do badań o Państwie wiedzy
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.2.8
381 – 396
PDF

Słowa kluczowe

społeczeństwo |siła

Driss Bellahcène
Niebezpieczna pobożność
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.2.9
397 – 407
PDF
Alain Brossat
Szczęście nie jest częścią przyjemności
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.2.10
409 – 420
PDF
Groupe XVII
Powszechna deklaracja niezależności uniwersytetów
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.2.11
421 – 425
PDF
Kristina Khutsishvili
Between nothing and a promise of eternity. Reading Alain Badiou’s Black: The brilliance of a non-color
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.2.12
427 – 434
PDF

Słowa kluczowe

white |black |Alain Badiou |dialectics |philosophy |color

Streszczenie

The book explores narratives of black: brings black into different contexts, compares it with white and other colours of spectrum, reflects on the underneath meanings hidden by black. It is a piece of art that is difficult to be classified by genre: it may be a collection of short stories, an autobiography, an essay. Belonging to both literary and philosophic contexts, this book is not “heavy”, both literally and metaphorically, but filled with unusual observations and reflections on meanings hidden behind the colours.


INFORMACJE O AUTORZE

Scuola Superiore Sant'Anna, Włochy

Wojciech Hanuszkiewicz
Od Fichtego do Kanta i z powrotem. Kilka uwag o Marka J. Siemka idei transcendentalizmu
DOI: https://doi.org/10.24917/20841043.8.2.13
435 – 447
PDF

Słowa kluczowe

transcendentalizm |Immanuel Kant |Marek J. Siemek |Johann Gottlieb Fichte |apercepcja

Streszczenie

Wydana po raz pierwszy w roku 1977 książka Marka J. Siemka pt. Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta jest bez wątpienia jedną z najważniejszych pozycji, jakie w polskiej literaturze filozoficznej poświęcono myśli Kantowskiej ujętej w perspektywie związków łączących ją z całą późniejszą tradycją filozofii transcendentalnej, którą królewiecki filozof zapoczątkował...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Andrzej Serafin
Jak nauczać platonizmu? Sprawozdanie z letniej szkoły „Akademia Platońska” w Lanckoronie
449 – 454
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pedagogical University of Cracow
ul. Podchorążych 2
e-ISSN 2084-1043
Department of Philosophy and Sociology
30-084 Kraków
p-ISSN 2083-6635