Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura


Numer: 13/1 (2021)

Ciało w mediach
Redaktor: Agnieszka Ogonowska

Ciało stanowi od ponad pół wieku przedmiot intensywnych badań interdyscyplinarnych, które obejmują takie (sub)dyscypliny naukowe jak: antropologia ciała, somatoestetyka, komunikologia (zwłaszcza w odniesieniu do studiów nad kinezjetyką) czy somatopsychologia...Numer: 12/4 (2020)

Społeczna rola filmu
Redaktor: Agnieszka Ogonowska

Przedmiotem zainteresowań Autorów i Autorek w niniejszym tomie „Studia de Cultura” jest społeczna rola filmu, a więc jego zastosowania w konkretnych praktykach społecznych (socjoterapii, modelowaniu zachowań, kształtowaniu postaw społecznych)...Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Instytut Filologii Polskiej
ISSN 2083-7275
Studia de Cultura
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
e-ISSN 2391-4432