Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, czasopismo Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, publikuje teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie. Pismo jest kwartalnikiem. Dwa numery w roku są tematyczne; trzeci zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy (gromadzący teksty o literaturze różnych epok oraz artykuły z zakresu kulturoznawstwa, teorii literatury i metodyki).

Czasopismo ukazuje się od roku 1955, początkowo wychodziło jako rocznik. Kolejne tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1955-1975; Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1975-1980; Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria: 1981-1997. Od 1998 roku pismo ukazuje się pod obecnym tytułem. Od roku 2012 wychodzi jako kwartalnik. W latach 2016-2017 pismo uzyskało grant DUN MNiSW na publikację numerów anglojęzycznych.

 

Dyscypliny przypisane do czasopisma

literaturoznawstwo
filologia polska

Redaktor naczelny
Marzena Woźniak-Łabieniec, Uniwersytet Łódzki

Zastępca redaktora naczelnego, sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie dziennikarstwa
Monika Worsowicz, Uniwersytet Łódzki

Anna Artwińska, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy

Sekretarz ds. numerów dziennikarskich
Joanna Bachura-Wojtasik, Uniwersytet Łódzki

Andrea de Carlo, Uniwersytet „L’Orientale” w Neapolu, Włochy

Redaktor językowy – językoznawstwo angielskie
Marta Dynel, Uniwersytet Łódzki

Margreta Grigorowa, Uniwersytet im. św. Cyryla i św. Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria

Martin Hinton, Uniwersytet Łódzki

Magdalena Renouf, Uniwersytet w Paryżu – Sorbona 4

Redakcja techniczna i obsługa strony na Facebooku
Anna Wiśniewska-Grabarczyk, Uniwersytet Łódzki

Sekretarz
Paulina Frankiewicz, Uniwersytet Łódzki

 

Prof. John Bates (University of Glasgow, United Kingdom)

Prof. Stanley Bill (University of Cambridge, United Kingdom)

Prof. Clare Cavanagh (Northwestern University, USA)

Dr Teresa Dalecka (Vilniaus universitetas, Lithuania)

Prof. Aleksander Fiut (Uniwersytet Jagielloński, Poland)

Prof. Kris Van Heuckelom (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Prof. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski, Poland)

Prof. Maryla Laurent (Université Charles-de-Gaulle, Lille, France)

Prof. Jakub Z. Lichański (Uniwersytet Warszawski, Poland)

Prof. Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Prof. Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Prof. Arent van Nieukerken (Universiteit van Amsterdam, Netherlands)

Prof. Maria Wojtak (UMCS w Lublinie, Poland)

Prof. Tomasz Wójcik (Uniwersytet Warszawski, Poland)

Stanley Gontarski (State University of Florida, USA)

Paweł Grabarzyk (IT University of Copenhagen, Denmark)

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica indeksowane jest przez następujące serwisy:

Arianta

BazHum

CEEOL

CEJSH

DOAJ

EBSCO

ERIH PLUS

ICI Journals Master List

MIAR

Slavic Humanities Index

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Pomorska St., no. 171/173
90-236 Łódź, Poland

E-mail: foliapolonica@gmail.com

Paulina Frankiewicz (sekretarz)
paulina.frankiewicz@uni.lodz.pl

Marzena Woźniak-Łabieniec (redaktor naczelny)
marzenaw0904@gmail.com

Monika Worsowicz (zastępca redaktora naczelnego, numery dziennikarskie)
worsowicz@uni.lodz.pl

Numer bieżący
66 (1/2023)
Acta Universitatis Lodziensis
Uniwersytet Łódzki
ISSN 1505-9057
Folia Litteraria Polonica
Wydział Filologiczny
e-ISSN 2353-1908