Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Czasopisma naukowe / Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Girl in a jacket

Numer: 60 (1/2021)

Przestrzenie życia, przestrzenie komunikacji

Redaktor: Michał Lachman

W tomie publikują: Michał Lachman, Inga Iwasiów, Katarzyna Sobota, James Little, Anna Paprzycka, Mateusz Markowski.



Girl in a jacket

Numer: 59 (4/2020)

Kafka, Mrożek, Lem i inni – w kontekstach filozoficznych

Redaktor: Marzena Woźniak-Łabieniec

W tomie publikują m.in.: Mariusz Jochemczyk, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Miłosz Piotrowiak, Paweł Grabarczyk, Maciej Kałuża, Aleksandra Koman, Sara Kurowska, Jan Słomka...



Girl in a jacket

Numer: 58 (3/2020)

The Secret of Meaning. Meaning in Contemporary Media...

Redaktorzy: Marek Ostrowski, Anita Filipczak-Białkowska

This volume gathers together a series of articles by widely appreciated researchers who accepted the challenge to tackle issues associated with meaning in various areas of human activity...

 


Girl in a jacket

Numer: 57 (2/2020)

Walls and ceilings in literature and culture

Redaktor: Marzena Woźniak-Łabieniec

W tomie publikują: Marcin Kępiński, Tomasz Kaczmarek, Ewelina Szymoniak, Joanna Janusz, Rafał Maćkowiak, Mateusz Poradecki, Helena Hejman.



Girl in a jacket

Numer: 56 (1/2020)

Szkoła i polonistyka szkolna wobec przemian XXI wieku

Redaktor: Jolanta Fiszbak

Zamieszczone w tomie artykuły stanowią pokłosie rozważań konferencyjnych. Tematyka tekstów: Potrzeby kształcenia językowego, Wykorzystanie technologii cyfrowych, Dydaktyka wartości, Zmiany i przezwyciężanie problemów...



Girl in a jacket

Numer: 55 (4/2019)

From literary archives of the 19th and 20th century

Redaktor: Marzena Woźniak-Łabieniec

W tomie publikują m.in.: Maria Berkan-Jabłońska, Tadeusz Budrewicz, Ekaterina Andreeva, Vasily Vorobyov, Andrea F. De Carlo, Giovanna Tomassucci...



Girl in a jacket

Numer: 54 (3/2019)

On the Paths of Rhetoric, Stylistics and Journalism

Redaktorzy: Monika Worsowicz, Bogumiła Fiołek-Lubczyńska

W tomie publikują m.in.: Joanna Mikosz, Beata Gaj, Jakub Zdzisław Lichański, Maria Załęska, Barbara Sobczak, Marek Ostrowski, Małgorzata Kita, Maria Wojtak...



Girl in a jacket

Numer: 53 (2/2019)

Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura

Redaktorzy: Michał Kuran, Witold Wojtowicz

Motyw wiodący niniejszego zeszytu określa tematyka konferencji zorganizowanej w Pobierowie jesienią 2017 roku...



Girl in a jacket

Numer: 52 (1/2019)

Muzyka i muzyczność w literaturze

Redaktor: Jerzy Wiśniewski

Muzyka i muzyczność w literaturze to temat, który po kilku latach powraca na łamy czasopisma „Folia Litteraria Polonica”. W opublikowanych w 2012 roku zeszytach 1 (15) i 2 (16) znalazły się artykuły poświęcone muzycznym odniesieniom i kontekstom dzieł literackich...



Acta Universitatis Lodziensis
Uniwersytet Łódzki
ISSN 1505-9057
Folia Litteraria Polonica
Wydział Filologiczny
e-ISSN 2353-1908