Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura
45 (2/2022)

Przypuszczalnie tajemnica, która wzywa w tym co do-myślenia, jest nie czym innym niż istoczącym czegoś, co próbujemy wskazać nazwą “prześwit”. Dlatego także powszechne mniemanie z pewnością siebie i uporem przechodzi obok tajemnicy.
(Martin Heidegger, Aletheia)

Tajemnica, to co do-myślenia, prześwit, a więc i z konieczności namysł i rozumienie. Tylko czy nieubłagany i nieustanny zgiełk wielogłosu pozostawia jeszcze przestrzeń ciszy niezbędnej dla namysłu i czas konieczny by rozumieć? A być może, ostatecznie, nawet i zrozumieć. Pytanie o hermeneutykę nie jest już pytaniem o koiné czasu obecnego, jak chciał zaledwie u schyłku ubiegłego wieku Gianni Vattimo. Bezkrytycznie żarłoczna medialność nowego stulecia wykazuje jak nader optymistyczna była wiara w sztukę interpretacji jako lingua franca współczesności. Dawno rozwiał się romantyczny sen Schleiermachera o hermeneutyce uniwersalnej, a w pulsującej mgle rozmytych informacji coraz trudniej dostrzec znaki, które na polnej drodze i w leśnych ostępach myśli pozostawił po sobie filozof z Fryburga.

Gdzie szukać miejsca dla hermeneutyki? Jak formułować i wybrzmieć pytania o znaczenie, treść, a nawet o prawdę rzeczy? Czym są, a czym powinny być rozumienie i zrozumienie, interpretacja i przyswojenie? Jak patrzeć w prześwit? Czy ma jeszcze sens pytanie o wyistaczającą się i nawołującą (chyba coraz słabiej) tajemnicę bycia, do której kusił jeszcze jako Trismegistos, ten stary łobuz, łapserdak i alchemik Hermes? Czy czas już celnie wymierzonym i upojonym własną wszechwiedzą algorytmiczno-socjologicznym kopniakiem pokazać hermeneutyce jej miejsce na śmietniku przeżytych teorii? A dla pewności doprawić jeszcze lewym (rzecz jasna!) ideologicznym prostym? A może postpostnowoczesna labilność wiedzy-niewiedzy to niepowtarzalna okazja by na nowo nakreślić metodologiczne i teleologiczne ramy sztukonauki interpretacji by z hybrydalnej teraźniejszości wyłonili się nowi adresaci rozumienia.

W nadziei na odpowiedzi na powyższe oraz inne, niezadane pytania dotyczące statusu hermeneutyki w czasach współczesnych zachęcamy do nadsyłania publikacji zainspirowanych następującymi zagadnieniami:
rozumienie, zrozumienie, porozumienie, nieporozumienie, nie-porozumienie
nowe metodologie interpretacji artefaktów literatury, kultury i sztuki
prawda i prawdy w tekstach i kontekstach czytania
interpretacja i rozumienie na styku myśli orientu i okcydentu
interpretacja, opis i pomiar w naukach ścisłych
strategie interpretacyjne w humanistyce cyfrowej
rozumienie a sztuczna inteligencja
definicje rzeczywistości/zagadnienia podmiotowości
język i ludzkie/nieludzkie/poza-ludzkie
prześwit/tajemnica/bycie/wezwanie
hermeneutyka pytania i hermeneutyka wezwania/poszukiwanie odpowiedzi
hermetyczne źródła hermeneutyk(i) wobec współczesności
symbole czasu i czas symboliczny
prawda, historia, teraźniejszość

Teksty, wraz ze wszystkimi wymaganymi metadanymi, prosimy nadsyłać przez system OJS do dnia 31 października 2021 (lecz nie wcześniej niż 1 sierpnia 2021.


WYŚLIJ TEKST DO REDAKCJI