Monografie Towarzystwa Doktorantów UJ

Zaproszenie do zgłaszania tekstów do ,,Monografii Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2021

Zachęcamy do nadsyłania niepublikowanych wcześniej artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych zainspirowanych następującymi zagadnieniami:

Tom I (nauki humanistyczne): CZAS – PRZESTRZEŃ – PRZEMIANA (język: polski lub angielski)

Teksty o objętości od 25 do 40 tysięcy znaków ze spacjami, wraz ze wszystkimi metadanymi, prosimy nadsyłać na adres monografia.tduj@gmail.com do dnia 31 października 2020 r., zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi na stronie:  https://doktoranci.uj.edu.pl/o-monografii

W razie pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.