Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Humanistyczne
24 (1/2019)

Serdecznie zapraszamy do udziału w naborze tekstów do numeru tematycznego Serii Humanistycznej Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, skupiającego się na zagadnieniach tradycji i nowoczesności. Jesteśmy otwarci na różne sposoby rozumienia zaproponowanych zagadnień; w ramach serii humanistycznej publikowane są teksty z zakresu filozofii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, teorii i historii sztuki, a także filmoznawstwa i teatrologii.

Prosimy o nadsyłanie tekstów (artykułów naukowych, sprawozdań z konferencji oraz recenzji tekstów naukowych) do 18 stycznia 2019 roku, za pośrednictwem platformy Academic Journals.

Ich długość nie powinna przekraczać arkusza wydawniczego (40 tys. znaków). Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych, które muszą zostać spełnione, aby artykuł został przyjęty do oceny merytorycznej znajdą Państwo pod linkiem: https://doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty/pliki-do-pobrania

Planowany termin publikacji to wiosna 2019 r.

„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Seria Humanistyczna” są czasopismem punktowanym: lista B – 5 pkt.