Images. International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Communication
45 (2024)

Otwieramy nabór artykułów do numeru tematycznego zatytułowanego CENZURA W FILMIE I MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH (nr 45), który ma zostać opublikowany w 2024 r. Potencjalnych autorów zachęcamy do przesłania propozycji artykułu do 15 sierpnia 2023 r. na adres mailowy redaktora numeru, dr hab. Konrada Klejsy (szczegóły w poniższym ogłoszeniu). W przypadku otrzymania zaproszenia do przesłania pełnego artykułu, termin jego złożenia upływa 30 stycznia 2024 roku.

We are seeking proposals for the themed issue called CENSORSHIP IN FILM AND AUDIO-VISUAL MEDIA (no. 45), expected to be published in 2024. Prospective authors are kindly encouraged to submit paper proposal by 15 August 2023 to the mail address of our Guest Editor, Prof. Konrad Klejsa (for details please see the attached announcement). If you receive an invitation to send a full paper, the deadline for its submission will be 30 January 2024.

Od początku historii kina, tysiące filmów zostało zakazanych lub ich dystrybucja została ograniczona. Agencje rządowe i prywatne firmy ograniczają dostęp do treści audiowizualnych prezentujących postawy, które widz może uznać za atrakcyjne i warte naśladownictwa, niezależnie od tego, czy dotyczą seksu, narkotyków, przemocy czy kwestii politycznych. Kryteria cenzury różnią się w zależności od miejsca i czasu, a w niektórych wypadkach pozostają nieprzejrzyste dla opinii publicznej. Jak wiadomo, reżimy autorytarne wykorzystują cenzurę do filtrowania informacji w celu umocnienia swoich rządów. Nowym zjawiskiem związanym z debatą nad wolnością sfery publicznej jest zaś „cancel culture”. Dziś cenzura jest najczęściej przedsięwzięciem zbiorowym – zaangażowane są w nią osoby prywatne i organizacje społeczne. Politycy w wielu krajach coraz częściej twierdzą, że firmy zajmujące się mediami cyfrowymi muszą szybciej reagować na zgłoszenia treści uznawanych za obraźliwe. Co więcej, znaczna część usuwanych treści jest wykrywana przez algorytmy, bez konieczności wcześniejszego zgłaszania ich przez użytkowników. Nie jest jednak wciąż jasne, w jakim stopniu zjawiska te zmieniają relacje władzy między państwem, prywatnymi firmami i obywatelami.

Potencjalne tematy warte podjęcia (w perspektywie historycznej bądź współczesnej, teoretycznej lub empirycznej):
- dokumenty filmowców i przemysłu filmowego jako dowód autocenzury;
- organizacja i codzienne życie instytucji cenzury;
- cenzura na etapie pisania scenariusza i developmentu;
- filmy nieodpowiednie dla młodzieży i klasyfikacja wiekowa;
- geograficzny zasięg cenzury: globalny, krajowy, regionalny i lokalny;
- wrażliwi (nadwrażliwi?) odbiorcy;
- algorytmy i sztuczna inteligencja w służbie cenzury mediów.

Potencjalnych autorów zachęcamy do przesłania propozycji artykułu (abstrakt nie dłuższy niż 400 słów, wraz z bibliografią obejmującą maksymalnie 5 pozycji i krótką notą biograficzną o długości 100 słów) do 15 sierpnia 2023 r. na adres redaktora numeru, dr hab. Konrada Klejsy, na adres konrad.klejsa@uni.lodz.pl

Wszelkie pytania należy kierować na ten sam adres e-mail. Prosimy o przesłanie propozycji jako załącznika i wpisanie "Censorship" w temacie wiadomości e-mail.

W przypadku otrzymania zaproszenia do przesłania pełnego artykułu, termin jego złożenia upływa 30 stycznia 2024 roku.

Artykuły powinny mieć długość 20000-40000 znaków ze spacjami (w tym przypisy i bibliografia, ale z wyłączeniem metadanych) i nie mogą być rozpatrywane przez żadne inne czasopismo lub publikację.

Chociaż czasopismo zapewnia podstawową korektę, autorzy, których językiem ojczystym jest inny język niż angielski, powinni zlecić korektę swojego artykułu akademickiemu native speakerowi języka angielskiego.
Wszystkie nadesłane artykuły, które spełniają wytyczne redakcyjne, będą recenzowane anonimowo przez dwóch recenzentów.

Harmonogram:
Termin nadsyłania abstraktów: 15 sierpnia 2023 r. Ogłoszenie decyzji w sprawie abstraktów: 1 września 2023 Nadsyłanie pełnych artykułów: 30 stycznia 2024 r.
Recenzja wydawnicza: 31 maja 2024 r.
Ostateczny termin nadsyłania korekt: 30 lipca 2024 Planowana publikacja: listopad 2024 r.

"Images. International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Communication" jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza od 2003 roku.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Scopus i zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do swoich treści. Nie ma opłat za publikację artykułu; autorzy nie otrzymują honorarium.

Autorzy zachowują prawo do udostępniania i rozpowszechniania swoich prac na zasadach Creative Commons. Więcej informacji można znaleźć w wytycznych dla autorów na stronie pisma.