Images. International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Communication
XXXV, 44 (2024)

Dekada, która upłynęła od czasu Arabskiej Wiosny, obfitowała w istotne dokonania artystyczne we wszystkich najważniejszych kinematografiach Bliskiego Wschodu (od kina irańskiego i izraelskiego poczynając, na libańskim i egipskim skończywszy). Narracje odzwierciedlające sytuację regionu i kształtujące jego dzisiejsze oblicze z jednej strony dają wyraz postępującej demokratyzacji społeczeństw (w efekcie oddolnych protestów i ruchów reformatorskich), z drugiej zaś wskazują na trapiące wciąż Bliski Wschód konflikty i problemy.

Twórczość najbardziej cenionych dziś reżyserek i reżyserów pochodzących z tej części świata (m.in. Asghara Fahradiego, Elii Suleimana, Nadava Lapida, Nadine Labaki, Jafara Panahiego, Samuela Maoza, Mohammada Rasoulofa, Nuriego Bilge Ceylana, Semiha Kaplanoğlu, Deniz Gamze Ergüven), choć wykazuje silne związki z systemem kina europejskiego (tak w wymiarze instytucjonalnym, jak estetycznym), zachowuje swoją specyfikę, odnosząc się do dynamicznej rzeczywistości w krajach ich pochodzenia. Kino Bliskiego Wschodu nie zawsze pozostaje przy tym w zgodzie z prądami intelektualnymi obowiązującymi na Zachodzie – można wręcz traktować je jako pole ścierania się konkurencyjnych tradycji, idei, polityk, tożsamości czy religii. Dzieje się tak również w przypadku kina popularnego, które niejednokrotnie w większym stopniu odzwierciedla kulturową swoistość aniżeli kino festiwalowe, a także przykuwa uwagę niepoprawnością obecnych w nim motywów, norm i wartości.

Chcielibyśmy zaproponować refleksję nad następującymi obszarami problemowymi:

- transnarodowość kina Bliskiego Wschodu,
- najważniejsi autorzy i ich poetyki,
- kino jako element walki i oporu, twórczynie i twórcy politycznie i społecznie zaangażowani,
- polityczna niepoprawność w kinematografiach Bliskiego Wschodu (np. kino w służbie nacjonalizmów, zjawisko pinkwashingu, konserwatywne wzorce kulturowe i ich filmowa artykulacja),
- kino jako działalność tłumiona i niepoprawna, cenzura w krajach Bliskiego Wschodu,
- recepcja dawnego i współczesnego kina bliskowschodniego w Polsce i na świecie,
- kino gatunkowe na Bliskim Wschodzie,
- queerowe kino bliskowschodnie.

Na Państwa teksty czekamy do 30 czerwca 2023 roku. Instrukcje dotyczące zasad przygotowania teksów znaleźć można pod adresem: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/about/submissions. Czasopismo jest indeksowane w bazach: SCOPUS, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, CEEOL, ERIH PLUS, PKP Index.

Redaktorzy tomu:

mgr Stanisław Bitka (stanislaw.bitka@amu.edu.pl)
dr Adam Domalewski (domalewski.adam@gmail.com)
dr Maciej Pietrzak (maciej.pietrzak@amu.edu.pl)
dr Adrianna Woroch (adrianna.woroch@gmail.com)