Monografie Towarzystwa Doktorantów UJ
2/2023

Redakcja „Monografii Towarzystwa Doktorantów UJ” ogłasza nabór do trzech kolejnych tomów. Zapraszamy do nadsyłania niepublikowanych wcześniej artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych.

Przyjmujemy teksty poświęcone następującym zagadnieniom:
Tom 2/2023: Sztuka – twórca – dzieło

Języki: polski i angielski

Tomy „Monografii Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” ukażą się w wersji drukowanej nakładem jednego z punktowanych wydawnictw naukowych (poziom I − 80 pkt według listy wydawnictw MNiSW) oraz on-line.

Teksty o objętości od 25 do 40 tysięcy znaków ze spacjami, wraz ze wszystkimi metadanymi, prosimy przesyłać na adres monografie.tduj@uj.edu.pl do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wymogi redakcyjne są dostępne na stronie: https://doktoranci.uj.edu.pl/o-monografii

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.