Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
14.2 (2022)

Ogłaszamy nabór tekstów do numeru "Metal Music Studies in Central and Eastern Europe".

Na artykuły czekamy do 28 lutego 2022.


WYŚLIJ TEKST DO REDAKCJI