Monografie Towarzystwa Doktorantów UJ
3/2022

Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 2022

Zachęcamy do nadsyłania niepublikowanych wcześniej artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych zainspirowanych następującymi zagadnieniami: Tom III: GŁOS – TOŻSAMOŚĆ – RYTM.
 
Tomy ,,Monografii Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” ukażą się w wersji on-line oraz drukowanej nakładem jednego z punktowanych wydawnictw naukowych (poziom I − 80 pkt wg listy wydawnictw MNiSW publikujących recenzowane monografie naukowe).
 
Teksty o objętości od 25 do 40 tysięcy znaków ze spacjami, wraz ze wszystkimi metadanymi, prosimy przesyłać na adres monografie.tduj@uj.edu.pl do dnia 30 listopada 2021 roku.
 
Wymogi redakcyjne są dostępne na stronie: https://doktoranci.uj.edu.pl/o-monografii