Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
3/2022

Tom dziennikarski: Kryzys – zagrożenie bezpieczeństwa, szansa na zmianę

Kryzysy zawsze towarzyszyły jednostkom i społeczeństwom, wpływając w istotny sposób na funkcjonowanie człowieka, jego otoczenie, kulturę. Na przestrzeni dziejów zmianie ulegały obszary występowania kryzysów, nieustannie pojawiają się ich nowe rodzaje, będące konsekwencją dotychczas nieznanych zagrożeń. Problematyka kryzysowa często wiązana jest z sytuacją zagrożenia, ale nie należy zapominać, że nie są to terminy synonimiczne. Kryzys może też generować pewne szanse warunkujące pozytywne zmiany.

Proponujemy rozpoznania kryzysu, w jakim znalazł się współczesny człowiek i otaczający go świat z różnych perspektyw. Zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów do przyszłorocznego dziennikarskiego numeru kwartalnika naukowego „Folia Litteraria Polonica” (20 punktów na liście MEiN). Czekamy na teksty dotyczące m.in.: przyczyn, przejawów i skutków kryzysu w funkcjonowaniu instytucji medialnych w wymiarze krajowym i międzynarodowym; kryzysu w zawodzie dziennikarskim w kontekście szeroko rozumianych zjawisk społecznych (np. freelancing, komercjalizacja, konsumpcjonizm, cyberterroryzm); wpływu kryzysu wartości na zawartość przekazów medialnych (odniesienie np. do bezpieczeństwa, wolności, solidarności); medialnego obrazu „świata w kryzysie” (np. świat polityki, nauki, relacji międzyludzkich, zagrożeń globalnych); social mediów – generowanie zagrożeń czy antidotum na kryzys?

Termin nadsyłania artykułów: 1.07.2021 r.

Prosimy o przestrzeganie wytycznych redakcyjnych: https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/editorial_instructions oraz przesłanie tekstu za pośrednictwem platformy OJS: https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/about/submissions.


WYŚLIJ TEKST DO REDAKCJI