Redakcja

Redaktor naczelny

Leszek Sosnowski

Zastępcy redaktora naczelnego

Dominika Czakon

Natalia Anna Michna

Sekretarz redakcji

Anna Kuchta

Członkowie redakcji

Klaudia Adamowicz

Marcin Lubecki

Gabriela Matusiak

Adrian Mróz

Numer bieżący
50 (3/2018)
Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
http://pjaesthetics.uj.edu.pl/
e-ISSN 2544-8242
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
pjaestheticsuj@gmail.com