Redakcja

Redaktor naczelny

Leszek Sosnowski

Zastępcy redaktora naczelnego

Dominika Czakon

Natalia Anna Michna

Sekretarz redakcji

Anna Kuchta

Członkowie redakcji

Marcin Lubecki

Miłosz Markiewicz

Adrian Mróz

Numer bieżący
50 (3/2018)
Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
http://pjaesthetics.uj.edu.pl/
e-ISSN 2544-8242
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
pjaestheticsuj@gmail.com