Numer 28 (1/2014)
Redaktor: Wojciech Kalaga
Spis treści
Strony
Pobierz
Wojciech Kalaga
Er(r)go…
5 – 6
PDF

Afiliacja

Uniwersytet Śląski
Tomasz Sikora
(Eko)krytyka czystej percepcji
9 – 22
PDF
Tomasz Burzyński
Ryzyko z perspektywy badań kulturowych. Wybrane problemy metodologiczne
23 – 35
PDF

Afiliacja

Uniwersytet Śląski
Bartosz Stopel
Ujarzmić kulturę: literaturoznawczy darwiniści i biologiczne podstawy humanistyki
36 – 47
PDF

Afiliacja

Uniwersytet Śląski
Karolina Lebek
Osobliwości natury a metoda: filozofia naturalna wobec wyjątku w siedemnastowiecznej Anglii
49 – 60
PDF
David Schauffler
Abendland: Henry Wadsworth Longfellow i świadomość ekopoetycka
61 – 73
PDF
Joanna Soćko
Milczące życie liter. O związku języka i przyrody w poezji R.S. Thomasa
74 – 87
PDF
Danuta Ślęczek-Czakon,
Tomasz Pietrzykowski,
Dariusz Gryza,
Daniel Maliński,
Ewa Chudyba
„Zwierzę – żywe tworzywo artysty?” Zapis debaty – fragmenty
90 – 102
PDF

Afiliacja

1 Uniwersytet Śląski
2 Stowarzyszenie Empatia
3 Uniwersytet Łódzki
4 Muzeum w Gliwicach
Ewa Chudyba
Moje problemy ze sztuką współczesną
105 – 115
PDF

Afiliacja

Muzeum w Gliwicach
Tomasz Burzyński
RZECZpospolita, czyli demokratyzacja nauki w służbie natury (recenzja)
119 – 127
PDF

Afiliacja

Uniwersytet Śląski
Marta Mamet-Michalkiewicz
Teaching Ecocriticism and Green Cultural Studies (nota o książce)
131 – 132
PDF
Pobierz cały numer
1 – 144
PDF
Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO
ISSN 1508-6305 (Print)
Instytut Literaturoznawstwa
Lista czasopism punktowanych MNiSW: 70 p.
ISSN 2544-3186 (Online)