Groza stanowi użyteczne narzędzie kulturowego oglądu i analizy zjawisk – czy to o charakterze artystycznym, czy naukowym. Problematyka ta ściśle wiąże się z doświadczeniami traumatogennymi, funkcjonując też w obszarze choćby historycznym. Ale pojmowanie grozy odbywa się równocześnie w oparciu o mechanizmy kulturowe, które tym samym podporządkowują wrażenia określonym typom działań, zdarzeń, etc. Rozmaite będą zatem interpretacje grozy oraz makabry, jej funkcje, sposób oddziaływania, metody jej przedstawiania oraz reprezentacje w ujęciach rozmaitych dyskursów. Według organizatorów konferencji zastanowić się warto nad rozległością oraz źródłami grozy, makabry, przerażenia i terroru. Zapraszamy zatem do podjęcia refleksji nad takimi zagadnieniami, jak:groza, przerażenie, makabra w kulturze i popkulturze (literatura, serial, film, komiks, gry wideo etc.); groza teraźniejszości; kultura makabry; groza i makabra a nowe media i social media; historyczne aspekty i wymiary grozy, ujęcia makabry, rozumienie terroru; groza życia społecznego; jednostki i zbiorowości wobec makabry i grozy; antropologiczno-kulturowa konceptualizacja fenomenu grozy; psychologia grozy, emocje etc.; groza cywilizacji – groza natury; groza wojenna; lęki apokaliptyczne; filozofia i konteksty religijne; obcość, inność, monstrualność – wyobrażenia, przekonania, osądy, imaginaria; zagrożenia współczesności; terror postnowoczesności – nowe technologie, social media, terror medialny; władza i groza.
 
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres gim.ekonferencja@gmail.com mija 27 lutego 2021 roku. Na podany adres należy przesłać:
abstrakt (max. 600 słów);
notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
numer telefonu oraz korespondencyjny email.
 
Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN. Po konferencji organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.
 
Więcej informacji: kontekstygrozy.wordpress.com
 
Komitet organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)