Ogólnopolska konferencja naukowa "Cyfrowość i światy online"

28-29 listopada 2020 roku

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)

dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

 

W obrastającym naszą rzeczywistość cyfrowym pejzażu kulturowym zmienił się znacząco aspekt poznawczy, bo żeby obecnie zyskać status erudyty – albo przynajmniej osoby wiele wiedzącej – nie wystarczy być na bieżąco z literaturą czy nawet filmem, skoro post-medialny krajobraz rozrasta się i anektuje kolejne obszary kultury. Czy chcemy tego, czy nie (nawet biorąc pod uwagę wyrażany wprost sprzeciw, negację, czy odrzucenie takiej formy kultury), uwikłani jesteśmy w specyficzną codzienność, zawłaszczającą nasze poczucie tożsamości, źródła informacji, pozyskiwania kultury, jej przyswajania, a nawet rozumienia; nawet kwestie związane z życiem codziennym, funkcjonowanie urzędów, sklepów itd., przenosi się do sfery cyfrowej. I w tym właśnie cyfrowym świecie organizatorzy konferencji proponują namysł – choć niewyłącznie – nad takimi zagadnieniami, jak: kultura cyfrowa; aktywność online; media i media społecznościowe; blogi, vlogi, tutoriale; humor online; celebrytyzm sieciowy, influencerzy etc.; ekonomia a cyfrowość; cyfrowość a pandemia; polityka a cyfrowość; dyskursy cyfrowe; cyfrowe afery, fake newsy, click baity; psychologiczne aspekty cyfrowości i świata online; sztuka online; cyfrowość a aktywność artystyczna; zagrożenia i pożytki; ograniczenia i wolność; jednostka i społeczeństwo wobec kultury online; edukacja online; naukowe źródła online; cyfrowe narzędzia; cyfrowe kompetencje; zwrot cyfrowy a dziedziny humanistyczne; remediacja, mash-up, remiks, transmedia, multimodalność; e-booki i czytelnictwo; piśmiennictwo cyfrowe i prasa elektroniczna; światy wirtualne; krytyka i życie kulturalne online; memetyki jako formy krytycznego komentarza treści artystycznych; crowdfunding i crowdsourcing; obserwacja i inwigilacja cyfrowa; sztuka cyfrowa; wybrane wyzwania prawne związane z nowymi zjawiskami świata Cyfry?: remiksu, cytatu, dozwolonego użytku (fair use); open access; antagonizmy; rozrywka online; cyfrowość w życiu codziennym; komunikacja i relacje międzyludzkie. Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, w tym np. studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

 

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres kdc.konferencja@gmail.com mija 15 listopada 2020 roku.

Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

 

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://kdckonferencja.wordpress.com/