X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii
Colloquia Russica
Dyplomacja Rusi średniowiecznej (X–XVI w.)

9–11 października 2019 roku, Kraków, Polska

Miejsce obrad:
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
Sala imienia Michała Bobrzyńskiego
(ul. Jagiellońska 15)

POBIERZ PROGRAM