Numer 33 (2/2016)
Redaktor: Wojciech Kalaga
Spis treści
Strony
Pobierz
Wojciech Kalaga
Er(r)go…
5 – 6
PDF

Afiliacja

Uniwersytet Śląski
Ewa Borkowska
Cisza, diminuendo i fermata w muzyce poezji (na przykładzie Gerarda Manleya Hopkinsa)
9 – 23
PDF

Słowa kluczowe

cisza, diminuendo, fermata, muzyka poezji, Gerard Manley Hopkins

Afiliacja

Uniwersytet Śląski
Magdalena Stochniol
Wsłuchując się we własne wnętrze. Opera Lohengrin (1984) Salvatore Sciarrina i jej estetyczne oblicza
25 – 35
PDF

Słowa kluczowe

Lohengrin, Salvatore Sciarrino

Afiliacja

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Marcin Borchardt
4'33''. Dźwięki ciszy
37 – 45
PDF

Słowa kluczowe

John Cage, muzyka współczesna

Afiliacja

Uniwersytet Gdański
Sławomir Masłoń
Co dzwoni nam w uszach? Od ciszy Cage’a do krzyku Schönberga i z powrotem
47 – 57
PDF

Słowa kluczowe

cisza, John Cage, Arnold Schönberg, Krzyk

Afiliacja

Uniwersytet Śląski
Michał Krzykawski
Cisza, która brzmi inaczej. O przyjaźni Bataille’a i Blanchota
59 – 80
PDF

Słowa kluczowe

Georges Bataille, Maurice Blanchot

Afiliacja

Uniwersytet Śląski
Anna Kisiel
Nie do powiedzenia. O głosie u Lacana, Ettinger i Woodman
81 – 91
PDF

Słowa kluczowe

Jacques Lacan, Francesca Woodman, Bracha L. Ettinger

Afiliacja

Uniwersytet Śląski
Justyna Stasiowska
Performatywność ciszy – strategia uciszania w działaniach artystycznych
93 – 101
PDF

Słowa kluczowe

cisza, performatywność

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Tomasz Gnat
Cały ten elektroniczny zgiełk. Formy diegetyczne/niediegetyczne oraz nowe wymiary dźwięku w rozrywce interaktywnej
103 – 118
PDF

Słowa kluczowe

jazz, formy diegetyczne, formy niediegetyczne

Afiliacja

Uniwersytet Śląski
Monika Widzicka
Audiosfera opowieści mitycznej. Przypadek komunizmu
119 – 131
PDF

Słowa kluczowe

komunizm, opowieść mityczna

Afiliacja

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Alexandra Hui
Przedmioty dźwiękowe i produkty dźwiękowe: standardy nowej kultury słuchania w pierwszej połowie XX wieku
135 – 150
PDF

Słowa kluczowe

przedmiot dźwiękowy, produkt dźwiękowy, nowa kultura słuchania

Marcela Kościańczuk
O matce jako tożsamej, o matce jako innej. Analiza odmiennych taktyk reprezentacji fotograficznych aktów matek
153 – 167
PDF

Słowa kluczowe

matka, akt, fotografia

Afiliacja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Agata Sitko
Sound art: materialność dźwięku
169 – 178
PDF

Słowa kluczowe

dźwięk, sound art

Afiliacja

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Sylwia Papier
Między filozofią a uwielbieniem (recenzja)
181 – 184
PDF

Słowa kluczowe

Hannah Arendt, Martin Heidegger

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Michał Snopek
Zło i dobro jako elementy japońskiej kultury popularnej (recenzja)
185 – 190
PDF

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski
Anna Kisiel
Catherine de Zegher, Griselda Pollock, eds., Art as Compassion: Bracha L. Ettinger (nota o książce)
193 – 195
PDF

Afiliacja

Uniwersytet Śląski
Michał Kisiel
Michael Naas, The End of the World and Other Teachable Moments: Jacques Derrida’s Final Seminar (nota o książce)
196 – 198
PDF

Afiliacja

Uniwersytet Śląski
Pobierz cały numer
1 – 212
PDF
Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO
ISSN 1508-6305 (Print)
Instytut Literaturoznawstwa
Lista czasopism punktowanych MNiSW: 70 p.
ISSN 2544-3186 (Online)