Girl in a jacket

Colloquia Russica

Wydawca: Zakład Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seria wydawnicza poświęcona studiom rusycystycznym.

Dostępne tomy z lat 2016-2017

Girl in a jacket

Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena

Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński

Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Materiały archiwalne: teksty naukowe, odczyty, korespondencja.

Girl in a jacket

Frontiers of Nowhere

Wydawca: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Seria wydawnicza poświęcona najnowszym zagadnieniom zachodniej humanistyki.

Girl in a jacket

Monografie Towarzystwa Doktorantów UJ

Wydawca: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seria wydawnicza zapoczątkowana w 2020 roku jako kontynuacja Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Girl in a jacket

Perspektywy Ponowoczesności

Wydawca: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Seria wydawnicza poświęcona filozofii, kulturze i sztuce końca XX i początku XXI wieku, a także historii literatury.

Girl in a jacket

Wydawnictwo Nowa Strona

Bielsko-Biała

Wybrane publikacje: Języki i cywilizacje. Orientalistyka w Krakowie, Facing East. International Scholars on Japanese Culture, The Musical is Back, Podstawy religijnej kultury Tybetu, Rozmowy o malarstwie...