Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Wybór materiałów źródłowych z lat 1971–1984

Pierwszy tom nowej zamkowej serii ARCHIWUM OTWARTE. Materiały źródłowe związane z Zamkiem Królewskim i jego losami, dokumenty opatrzone komentarzem historycznym i edytorskim. Praca zbiorowa.