Śmiertelnicy. Teatr Absurdu Samuela Becketta w przestrzeni Misterium Mortis

Dariusz P. Klimczak

Część I

Temat śmierci w dramacie absurdu już od dawna czekał na opracowanie. Fenomen zjawiska polega na tym, że w teatrze absurdu trwa wszechobecne umieranie, ale nie przewidziano miejsca na rolę samej Śmierci... (prof. dr hab. Anna Krajewska).Mistyka błękitu. Eugenio Ionesco dramatyczna eschatologia absurdu

Dariusz P. Klimczak

Część II

Książka ta jest znakomitą analizą filozoficzno-teatrologiczną sztuk Eugenio Ionesco (...), stanowi również wyjątkowo cenne uzupełnienie bogatej już dziś w Polsce literatury tanatologicznej o charakterze etnologicznym...Tango śmierci. Sławomira Mrożka rzeczy ostateczne

Dariusz P. Klimczak

Część III

Trzecia część Trylogii tanatycznej Teatru Absurdu Dariusza Piotra Klimczaka stanowi wyjątkowo cenne uzupełnienie bogatej już dziś w Polsce literatury tanatologicznej o charakterze etnologicznym czy kulturalistycznym...