Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte

Teresa Kostkiewiczowa

Krytyczna edycja Memoires króla Stanisława Augusta oraz nowy polski przekład znacznej części umożliwiły ich badawczy ogład, prowadzący do opisu sposobów ich ukształtowania oraz walorów poznawczych i literackich. Książka przynosi analizę warsztatu pisarskiego Memoires...Urząd marszałkowski koronny w bezkrólewiach XVII–XVIII wieku (1632–1736)

Krzysztof Wiśniewski

Książka przedstawia funkcjonowanie urzędu marszałkowskiego koronnego, jednej z najważniejszych instytucji władzy wykonawczej w dawnej Rzeczypospolitej...Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu

W listopadzie 2011 roku otworzyliśmy niewątpliwie najbogatszą wystawę, jaka kiedykolwiek poświęcona została królowi Stanisławowi Augustowi, zatytułowaną Stanisław August, ostatni król polski. Polityk, mecenas, reformator 1764–1795...Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III

Marek Wrede

Powojenna odbudowa Zamku pozostawiła wiele pytań o jego dzieje bez wyczerpującej odpowiedzi. Należy do nich inwestycja z początków XVII w., z czasów Zygmunta III Wazy. Książka jest próbą usystematyzowania i wzbogacenia wiedzy na temat rozbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III...Europa Jagellonica 1386–1572. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów

Polska i Europa jagiellońska – sukces czy porażka? Odpowiedzi na to i inne pytania poszukiwali uczestnicy sesji naukowej zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.Maria Kazimiera Sobieska (1641–1716). W kręgu rodziny, polityki i kultury

Publikacja jest próbą zebrania i przedstawienia wyników aktualnych badań nad życiem i działalnością Marii Kazimiery...Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze

Tom prezentuje 20 artykułów i stanowi podsumowanie prowadzonych badań archiwistów, archeologów i historyków. To barwna mozaika z dziejów średniowiecznego Mazowsza.Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku...

Książka przedstawia obraz szlachty w Rzeczypospolitej doby wazowskiej. Jest to obraz różnorodny, bo ukazujący m.in. stosunek społeczeństwa szlacheckiego do imperium osmańskiego, funkcjonowanie sejmów, sejmików, edukację młodzieży szlacheckiej oraz problem kozacki.Ludwika Maria Gonzaga (1611–1667). Między Paryżem a Warszawą

Anna Kalinowska, Paweł Tyszka

Portret niezwykłej kobiety, Ludwiki Marii Gonzagi, która u jednych budziła podziw i uznanie, u innych zaś nienawiść...W boju i na paradzie. Husaria Rzeczypospolitej w XVI–XVII w.

Zbigniew Hundert, Tomasz Mleczek

Osiem rozpraw naukowych uznanych historyków doby staropolskiej, nieznane wcześniej informacje o przezbrojeniu husarii w XVI stuleciu z jazdy lżejszej na jazdę ciężką...Wazowie a literatura. Przekroje i zbliżenia

Książka jest podsumowaniem dotychczasowych badań nad literaturą piękną i piśmiennictwem doby panowania Zygmunta III i jego synów...Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej

Wojciech Fałkowski, Paweł Tyszka

Koronacja Władysława Łokietka zakończyła blisko dwustuletni okres rozbicia dzielnicowego. Władca niewielkiego księstwa musiał pokonać wielu przeciwników, bo pod swoim zwierzchnictwem zjednoczyć państwo...