Filozofia pocieszenia

Jadwiga Mizińska

TOM I

Książka nawiązuje tytułem do dzieła Boecjusza O pocieszeniu, jakie daje filozofia. Od tamtego czasu, czyli od późnej starożytności, kategoria pocieszenia została przez filozofię zignorowana, a nawet zupełnie zapomniana... (fragment recencji prof. dr hab. Aliny Motyckiej, IFiS PAN Warszawa).Humanizm jako filozofia

Corliss Lamont

TOM II

Książka w przygotowaniuLiteratura – Człowiek – Wartość

Dariusz P. Klimczak, Agnieszka Sojka

TOM III

Książka ujmuje w trzech blokach problemowych najważniejsze dylematy związane ze sferą aksjologii, antropologii humanistycznej oraz teorii i historii literatury...Stany ducha

Stefan Symotiuk

TOM IV

Już sam zestaw tytułów poszczególnych esejów musi obudzić zainteresowanie Czytelnika, jako że wyodrębnione przez Autora stany ludzkiego ducha są nader oryginalne i dalekie od podręcznikowych zestawów...Czytanie Sacrum

Zofia Zarębianka

TOM V

W książce zostały poddane interpretacji najważniejsze teksty z zakresu polskiej poezji XX wieku z aneksem uwzględniającym dzieła Hermana Hessego, Thomasa Mertona, Josifa Brodskiego, Paula Austera. To nawiązanie do literatury światowej wskazuje na wspólne doświadczenie sacrum i jego korzeni...
(prof. dr hab. Ewa Podrez, UKSW).